Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17750,Myslek-Tomasz.html
2023-06-10, 02:33

Mysłek Tomasz

Tomasz Mysłek, ur. 26 IX 1959 w Częstochowie. Od 1979 student Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Filologii Germańskiej; absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Filologii Germańskiej (1986), Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Historyczny (1989).

W nocy 30 IV / 1 V 1978 w gminie Blachownia k. Częstochowy uczestnik akcji zerwania i zniszczenia stu kilkudziesięciu czerwonych flag (wraz z Krzysztofem Garbowiczem i Jarosławem Ciurą). W III 1980 w Łodzi uczestnik przygotowania i kolportażu ulotek wzywających do bojkotu wyborów do Sejmu PRL. Związany z łódzkim środowiskiem Ruchu Młodej Polski skupionym wokół Jacka Bartyzela; od  8 IX 1980 uczestnik RMP; kolporter publikacji niezależnego wydawnictwa „Młoda Polska” w łódzkim i częstochowskim środowisku studenckim.

Od X 1980 w NZS na UŁ, członek Zarządu Uczelnianego NZS; I-II 1981 jeden z organizatorów strajku studentów UŁ, zaangażowany w prace Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej podczas negocjacji z min. nauki i szkolnictwa wyższego, współredaktor postulatów studenckich i społecznych; w 1981 autor pisma NZS UŁ „Veto”; w IV 1981 delegat na I Krajowy Zjazd NZS w Krakowie. Współorganizator manifestacji 3 V 1981 w Łodzi oraz 12 V i 26 V 1981 (w obronie więźniów politycznych) tamże. Autor plakatu ostrzegającego przed stanem wojennym - przedstawiającego wojskowy but depczący dokumenty tzw. porozumień gdańskich i łódzkich (naklejanego na murach Łodzi i innych miast w końcu XI i w pierwszych dniach XII 1981).

14-15 XII 1981 uczestnik protestu studentów na Wydz. Prawa UŁ, spacyfikowanego przez ZOMO, autor transparentu „Precz z komunistyczną juntą!”. 15 XII 1981 zatrzymany (razem z Grzegorzem Ratuszniakiem) przez funkcjonariuszy MO w łódzkiej zajezdni tramwajowej, gdzie kolportował ulotki nawołujące do poparcia protestujących studentów, 16 XII internowany w Ośr. Odosobnienia w Sieradzu, następnie w Łowiczu i Kwidzynie, 7 X 1982 zwolniony. W l. 1983-1989 kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. pism: „Polityka Polska”, „Wiadomości”, „Kurs”, „Orientacja na Prawo”, „Stańczyk” i pism wrocławskich).

1989-1991 organizator i wiceprezes Częstochowskiego Towarzystwa Gospodarczego. W latach 1990-2002 działacz Unii Polityki Realnej, 1992-1997 prezes Oddziału Częstochowskiego UPR. 1991-1992 nauczyciel historii w V LO w Częstochowie, 1993-1997 w dz. marketingu Fabryki Narzędzi Medycznych CHIRMED w Rudnikach k. Częstochowy, 1998-1999 redaktor w wydawnictwie DVA w Warszawie, 1999-2005 w Polskiej Agencji Informacyjnej, 2005-2009 w Kancelarii Sejmu RP, 2010-2012 w biurze prasowym Banku Pocztowego. Od 1990 publicysta tygodnika „Najwyższy Czas”, od 1999 „Gazety Polskiej”, w latach 2002-2014 publicysta tygodnika „Nasza Polska”.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2007),  Krzyżem Wolności i Solidarności (2019).

W 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Łodzi w ramach KE krypt. Marzyciel.

 

Adam Hohendorff

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony