Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17769,Nakonieczny-Jan.html
2021-02-27, 22:31

Nakonieczny Jan

Jan Nakonieczny, ur. 22 III 1936 w Żyrzynie k. Puław, zm. 20 VI 2003 w Puławach. 1954-1958 student Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (od 1955 Wyższa Szkoła Rolnicza w Lublinie), Wydz. Rolniczy, dokończone w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1963); doktor nauk rolniczych w SGGW (1968).

1958-1959 instruktor handlu w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lublinie; 1959-1960 starszy instruktor w Centrali Spółdzielni Ogrodniczych w Lublinie; 1960-1961 kierownik PGR Studzieniec w Wojewódzkim Zarządzie PGR w Zielonej Górze; 1961-1963 instruktor w Wojewódzkim Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Warszawie; 1963-1971 pracownik inżynieryjno-techniczny, 1971-1982 adiunkt w Zakładzie Upraw Zbożowych w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. W 1955 członek Zarządu Wydziałowego ZMP. 1957-1958 członek ZMW, członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego i przewodniczący Zarządu Środowiskowego w Lublinie; w 1957 wiceprzewodniczący Prezydium Krajowego Komitetu Koordynacyjnego. 1958-1959 członek Plenum i Prezydium MK ZSL w Lublinie. 1960-1961 sekretarz PK ZSL w Rykach.

Od IX 1980 w „S”; 5-6 IX 1980 w Stoczni Gdańskiej (nawiązanie kontaktów z NSZZ); 10 IX 1980 współinicjator, następnie do V 1981 członek Prezydium MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego; współorganizator i członek MKZ Ziemia Puławska; przedstawiciel Regionu Środkowo-Wschodniego w KKP; delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego; od VI 1981 członek Prezydium Zarządu Oddziału „S” Ziemia Puławska.

13 XII 1981 – 10 I 1983 w ukryciu; uczestnik strajku w Zakładach Azotowych Puławy (opuścił zakład przed pacyfikacją 17 XII 1981). 19 I 1982 zwolniony z pracy (pod pretekstem niestawienia się do pracy bez zawiadomienia zakładu pracy we właściwym terminie o przyczynie nieobecności). Ok. 20 XII 1981 – VI 1982 główny pomysłodawca i szef Komitetu Obrony Narodowej „S” w Puławach; redaktor pisma „Biuletyn KON «Solidarność» Ziemia Puławska”.

W X 1989 przywrócony do pracy w IUNG w Puławach. 1998-2002 członek KZ „S”. Współzałożyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Rolniczego w Warszawie. Od 2001 na emeryturze.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Puławy

Opcje strony