Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17777,Narozny-Kazimierz-Bogdan.html
2023-12-10, 08:02

Narożny Kazimierz Bogdan

Kazimierz Bogdan Narożny, ur. 17 IX 1943 w Żabiczynie k. Wągrowcam, zm. 6 II 2021. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydz. Elektryczny (1971).

1971-1973 pracownik Zakładów Tonsil we Wrześni, 1973-1986 Stokbetu tamże.

Od X 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, nast. KZ w Stokbecie; w III 1981 współorganizator akcji strajkowej w związku z kryzysem bydgoskim; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Wielkopolska, członek ZR, delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie: uczestnik kilkudniowej głodówki, 29 IV 1982 zwolniony. Po wyjściu zaangażowany w pomoc dla represjonowanych i ich rodzin: zaopatrzenie w żywność, pomoc finansowa; od 1982 działacz podziemnej Międzyzakładowej Grupy „S” we Wrześni, TZR Wielkopolska w Poznaniu, przedstawiciel TZR, kolporter podziemnych wydawnictw we Wrześni, Jarocinie, Poznaniu, m.in. „Solidarnych”, „Tygodnika Mazowsze”, „Veta”, „Biuletynu Wojennego”, książek wydawnictw: NOWa, Głos, Wydawnictwo im. gen. Fieldorfa-Nila, kaset audio, kalendarzy, znaczków poczt podziemnych; od 1983 współorganizator comiesięcznych spotkań działaczy „S”, Mszy za Ojczyznę w Farze we Wrześni, od 1984 w klasztorze oo. Paulinów w Biechowie k. Wrześni, dorocznych pielgrzymek do sanktuarium oo. Paulinów w Biechowie, Uniwersytetu Ludowego tamże. Od 1986 członek jawnej Wielkopolskiej Rady „S” oraz TZR Wielkopolska. 1984-1988 przewodniczący Rady Pracowniczej w Stokbecie, wspomagał działalność samorządów robotniczych w woj. poznańskim: (Telkom-Teletra, Wiepofama, Pomet, HCP), w Warszawie: (Huta Warszawa, FSO, Mostostal Warszawa), z tego powodu w 1986 zwolniony z pracy, 1986-1987 pracownik Centrali Nasiennej we Wrześni, ponownie zwolniony, 1988-1989 bez zatrudnienia. Kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, m.in. w II 1988 w związku z zebraniem tzw. Alternatywy; 1 V 1988 współorganizator manifestacji „S” w Poznaniu, w 1988 wspomagał strajki na Śląsku, w Gdańsku: w V 1988 kurier z pieniędzmi do Gdańska, w VIII 1988 do Gdańska i Jastrzębia-Zdroju. W I 1989 w imieniu członka KKW Janusza Pałubickiego inicjował powołanie Komitetu Organizacyjnego TZR Wielkopolska Południowa „S” w Kaliszu.

W 1989 członek KO „S” w Poznaniu, współorganizator kampanii wyborczej KO „S”. 1989-1999 przywrócony do pracy w Stokbecie, przewodniczący KZ; 1989-2008 delegat na kolejne WZD Regionu Wielkopolska, od 1990 członek ZR, 1990-2004 delegat na kolejne KZD, 1989-2001 pracownik ZR. 1996-2001 w AWS. Od 2001 na rencie, nadal czynny działacz „S”.

2012 odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności

 

Aleksandra Pietrowicz

Region Wielkopolska, Września

Opcje strony