Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17779,Nastula-Andrzej.html
2021-03-01, 11:43

Nastula Andrzej

Andrzej Nastula, ur. 2 I 1956 w Zakopanem. 1975-1978 i 1980-1985 student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (prawo kanoniczne, następnie historia); absolwent Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (1991).

Uczestnik akcji pomocy robotnikom Radomia, organizowanej przez grupę studentów KUL po wydarzeniach Czerwca ’76. W 1977 członek Nurtu Niepodległościowego. Od 1977 uczestnik ROPCiO, uczestnik wielu akcji, m.in. zbierania podpisów ws. opublikowania w Dzienniku Ustaw Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka, kolportażu ulotek przed wyborami w 1978 i 1980, także niezależnych wydawnictw. Sygnatariusz deklaracji założycielskiej Komitetu Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu, ogłoszonej 10 II 1979; członek redakcji organu Komitetu „Rzeczpospolita”; od 1980 redaktor „Ku Niepodległości. Pisma nieperiodycznego” (we współpracy z Tomaszem Mrozem, Wiesławem Knitterem, Tadeuszem Zacharą, do 1981 ukazały się 3 nr.).

W 1981 współtwórca (wraz z T. Mrozem i W. Knitterem) niezależnego publicystycznego pisma „Kraj” (nr 1 w VIII 1981). W 1981 członek Klubu Służby Niepodległości. Wielokrotnie zatrzymywany.

Po 13 XII 1981 w ukryciu. 18 III 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Lublinie, Włodawie i Załężu k. Rzeszowa, 22 VII 1982 zwolniony ze względu na stan zdrowia. Po wyjściu współpracownik podziemnego pisma „Wojenniak”. W l. 80. m.in. górnik szybowy w KWB Bogdanka, monter w Przedsiębiorstwie Budowy Sieci Energetycznych Elbud w Lublinie, pracownik działów zaopatrzenia w przedsiębiorstwach polonijnych Multireaktor i Franpol w Warszawie.

Po 1989 dziennikarz „Życia”, sekretarz redakcji „Gazety Giełdy Parkiet”, Polskiej Agencji Prasowej, autor audycji, pracownik TVP SA.

19 XII 1979 – 27 II 1985 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Termity.

Małgorzata Choma-Jusińska

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony