Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nawrocki Michał

Michał Nawrocki, ur. 21 I 1943 w Warszawie, zm. 20 V 2018 tamże. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Matematyki i Fizyki (1968), doktorat (1976), habilitacja (1988), prof. (2004).

1965–1980 w ZNP.

1965–1968 nauczyciel w Technikum Fototechnicznym w Warszawie, od 1968 pracownik naukowy Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydz. Fizyki UW, 1975–1976; 1985–1986 i 1988–1989 na stypendiach naukowych w École Normale Supérieure w Paryżu.

1976–1980 kolporter niezależnego „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ na UW; 1981 członek Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki „S”, obserwator z ramienia OKPN podczas I KZD, współautor obywatelskiego projektu ustawy o szkolnictwie wyższym. XI–XII 1981 mediator podczas strajku w WSI w Radomiu.

Po 13 XII 1981 członek TKZ na UW, współpracownik MRKS, m.in. w 1982 współorganizator demonstracji 3 V 1982 – V 1986 (z upoważnienia Zbigniewa Bujaka) ekspert i tzw. łącznik merytoryczny RKW z TKK. 1982 członek redakcji podziemnego pisma „Przegląd Tygodnia”, publicysta w podziemnym piśmie „Baza” (ps. Jan Czerwiński); 1983–1987 członek redakcji podziemnego „Biuletynu Informacyjnego Solidarności UW”, 1984–1988 „Poglądów”; IV 1983–1989 koordynator prac tajnego Społecznego Komitetu Nauki odpowiedzialny za sprawozdania z działalności i budżet oraz kontakty regionalne, reprezentant SKN w konsorcjum OKN-o, kolporter podziemnych pism, m.in. 1985–1989 „Serwisu Informacyjnego SKN-u”, 1986–1988 „Wokół Nauki”, „Tygodnika Mazowsze” i książek, m.in. wydawnictwa In Plus; od 1984 organizator wsparcia finansowego dla SKN przy okazji wyjazdów naukowych do Francji. VI – IX 1986 członek RKW Mazowsze. X 1988 – I 1989 przew. KZ na UW (złożył wniosek o rejestrację).

1989 ekspert podczas obrad okrągłego stołu; V 1989 współorganizator Biura Promocji KO w Warszawie. 1991–1993 z-ca dyr. ds. badań naukowych Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW, 1993–1999 prorektor UW ds. rozwoju i badań naukowych, 1999–2012 przew. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Doświadczalnej WF UW. Od 1999 członek Zarządu Fundacji UW, od 2010 przew. zarządu. Od 1993 członek Komitetu Helsińskiego. 1995–2003 prezes Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk. 2000–2002 członek zarządu Fundacji im. Stefana Batorego. 2000 na stypendium w Montpellier. Od 2009 kierownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego IFD UW, nast. prof. w tym zakładzie. Członek korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Autor ponad 80 publikacji naukowych z zakresu fizyki doświadczalnej półprzewodników i niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1997).

Krzysztof Dąbek

Opcje strony

do góry