Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17787,Nawrot-Stefan-Mateusz.html
2021-02-27, 10:38

Nawrot Stefan Mateusz

Stefan Mateusz Nawrot, ur. 31 VII 1951 w Wojcieszowie k. Zielonej Góry. Ukończył ZSZ w Lubinie (1969), następnie Technikum Górnicze tamże (1983).

1969-2005 ślusarz-mechanik urządzeń górniczych, górnik operator maszyn, brygadzista, sztygar w Zakładach Górniczych Lubin w Lubinie KGHM w Lubinie.

Od IX 1980 w „S”, od XI 1980 przewodniczący Komisji Oddziałowej i członek Zakładowej Komisji Robotniczej; w VI 1981 delegat na I WZD Województwa Legnickiego; w VI 1981 na I WZD Regionu Dolny Śląsk; delegat na I KZD, członek KK; w X 1981 delegat na II WZD Województwa Legnickiego.

1984-1989 członek Stowarzyszenia Salezjańskich Pomocników Kościoła przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie. 1982-1983 i 1985-1986 poddawany rozmowom ostrzegawczym (12 I 1982, 17 V 1983, 25 IV 1985, 10 V 1986).

1989-2005 w „S”. 21 I – 25 VI 1989 członek Komitetu Organizacyjnego „S” w zakładzie. 1989 członek-założyciel Towarzystwa/Stowarzyszenia Pamięci Ofiar Lubina’82 w Lubinie. Od 2005 na emeryturze.

17 XI 1981 – 15 IX 1986 rozpracowywany przez Wydz. III/Wydz. V KW MO/WUSW w Legnicy/p. V RUSW w Lubinie w ramach SOS/KE krypt. Krajowiec; 2 X 1986 – 29 XI 1987 przez p. IV RUSW w Lubinie w ramach SOS krypt. Salezjanie; 15 III – 20 X 1989 przez Wydz. III WUSW w Legnicy w ramach SOS krypt. Pomnik.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Lubin

Opcje strony