Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17802,Niedzielak-Stefan.html
2023-09-25, 17:58

Niedzielak Stefan

Stefan Niedzielak, ks., ur. 1 IX 1914 w Płocku, zm. 20 I 1989 w Warszawie. Absolwent Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie (1940), 23 VI 1940 święcenia kapłańskie z rąk bp. Stanisława Galla.

Podczas II wojny światowej wikary kolejno w parafiach w Wiskitkach, Bolimowie k. Łowicza i Łowiczu; kapelan Obwodu Łowicz Narodowej Organizacji Wojskowej, kapelan AK w czasie Powstania Warszawskiego, kurier abp. Adama Sapiehy, jako współpracownik Delegatury Rządu RP na Kraj zapoznał się z raportem MCK nt. zbrodni katyńskiej, od 1946 kapelan WiN. 1946-1950 pełniąc posłanie kapłańskie jednocześnie odbudował kościół Świętej Trójcy na Solcu w Warszawie, 1950-1956 kościół Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim; 1956-1961 rektor kościoła św. Karola Boromeusza na warszawskich Powązkach, 1961-1977 proboszcz parafii Matki Boskiej Loretańskiej na Pradze, od 1977 ponownie proboszcz parafii św. Karola Boromeusza; autor patriotycznych kazań wygłaszanych z okazji rocznic świąt narodowych (17 IX, 3 V, 11 XI). 23 VIII 1979 sygnatariusz Apelu Komitetu Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu o przeprowadzenie wolnych wyborów do Sejmu. Stawiane przez niego w końcu l. 70. (z Wojciechem Ziembińskim) na Cmentarzu Powązkowskim symboliczne mogiły i krzyże upamiętniające Polaków, którzy zginęli w ZSRS, były systematycznie niszczone przez nieznanych sprawców.

W l. 80. współtwórca Sanktuarium Poległych i Pomordowanych na Wschodzie przy kościele św. Karola Boromeusza (prace zakończono w 1984), celebrans corocznych Mszy Katyńskich. W 1988 współtwórca i opiekun wspólnoty Rodzina Katyńska – Rodzina Polska, zaangażowany we wspieranie repatriantów z dawnego ZSRS, szczególnie z Kazachstanu, oraz pomoc dla Polaków żyjących na Wschodzie. Prześladowany: listy, telefony z pogróżkami, pobicia, próby porwania. 20 I 1989 zamordowany w swoim mieszkaniu na plebanii. Sprawców nie wykryto, śledztwo umorzono 2 X 1990.

Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

 

Krzysztof Biernacki

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony