Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17807,Niegosz-Wladyslaw-Stefan.html
2023-03-30, 15:59

Niegosz Władysław Stefan

Władysław Stefan Niegosz, ur. 9 IX 1948 w Sobieszowie k. Jeleniej Góry. Ukończył Technikum Przemysłu Drzewnego tamże (1968).

1969–1982 st. mistrz oddziałowy sprzedaży w Zakładach Przemysłu Drzewnego-Tartak w Piastowie k. Jeleniej Góry. 1973–1978 bezpartyjny radny MRN w Sobieszowie/Jeleniej Górze.

Od X 1980 w „S”; od X przew. Komitetu Założycielskiego, nast. przew. KZ; I – II 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w klubie Gencjana Gencjana „Gencjana”, podtytuły: „Pismo Solidarności Walczącej”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Jelenia Góra”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Oddział Jelenia Góra”, I–X 1985 wydawane przez Oddział SW w Jeleniej Górze i Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej we Wrocławiu (n-ry 1–5). w Jeleniej Górze i koordynator strajku w ZPD. 1981–1986 w KPN. XI 1981 – III 1982 pobyt w RFN.

III – V 1982 organizator podziemnych struktur „S” w Jeleniej Górze, nast. V – VIII współorganizator podziemnej Komisji Koordynacyjnej Regionu Jelenia Góra oraz współorganizator i koordynator sieci kolportażu w Jeleniej Górze (druk i kolportaż ulotek oraz kolportaż podziemnych pism m.in. „Z Dnia na Dzień” i „Odroczenie”). 29 VIII 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, 23 IX zwolniony. IX – X współorganizator Tymczasowego Kierownictwa RKS Jelenia Góra, 30 X ponownie internowany, przetrzymywany w Ośrodku w Nysie, 8 XII 1982 zwolniony. 1982–1984 organizator pomocy represjonowanym i ich rodzinom (odwiedzał internowanych w ośrodkach w Kamiennej Górze, Nysie, Głogowie, Grodkowie i Uhercach; zbierał składki na działalność związkową i pomoc represjonowanym, pracował przy rozdzielaniu i dostarczaniu materialnej pomocy z darów kościelnych oraz z pomocy humanitarnej z Francji). 1982–1986 organizator i koordynator działań grupy młodzieży kierowanej przez Krzysztofa i Grzegorza Karmelitów oraz Jacka Markowskiego przeprowadzającej akcje ulotkowe, plakatowe oraz malowania haseł na murach w Jeleniej Górze i Piechowicach. 1983–1986 współpracownik Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego Region Jelenia Góra. 1983–1986 zaprzysiężony członek SW (współpracownik Wojciecha Myśleckiego i Piotra Medonia), współorganizator i jeden z przywódców Oddziału SW w Jeleniej Górze. 1983–1986 członek Niezależnego Teatru Scena Czterdzieści i Cztery w Jeleniej Górze (kierowca, ochroniarz, pomocnik techn.). 1983–1986 organizator i uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych w Jeleniej Górze i Piechowicach; współorganizator mszy za Ojczyznę w jeleniogórskich kościołach: św. Erazma i św. Pankracego, Podwyższenia Krzyża Świętego oraz św. Marcina. 1983–1986 członek KIK w Jeleniej Górze i współpracownik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego tamże. W XII 1983 organizator dodruku n-ru 12 podziemnego pisma „Dywanik”; 1984–1985 współzałożyciel, wydawca, redaktor, drukarz podziemnego pisma „Zerwij Kajdany, Połam Bat…”. 1983–1986 koordynator sieci kolportażu i kolporter podziemnych pism (m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Myśl”, „Odroczenie”, „Dywanik”, „Zerwij Kajdany, Połam Bat…”, „Gencjana”, „Celwiskoziak”), książek i wydawnictw okolicznościowych. 1982–1986 wielokrotnie zatrzymywany (29 IV 1983 podczas zatrzymania uciekł, w jego kierunku oddano 3 strzały z pistoletu), przesłuchiwany, karany grzywnami przez kolegia ds. wykroczeń, poddawany rewizjom. Od VIII 1986 na emigracji w RFN: VIII 1986–1987 prace dorywcze, 1987–1990 stolarz w Papierwerke Waldhof-Aschaffenburg w Mannheim, 1990–1996 własna działalność gospodarcza, 1997–2000 stolarz w Fema Farben und Putze Gmbh w Mannheim, 2001–2008 na socjalnej rencie chorobowej, od 2008 na rencie inwalidzkiej.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

18 XI – 30 XII 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Jeleniej Górze w ramach SOS krypt. Odroczenie; 24 II 1983 – XII 1984 przez Wydz. V KW MO/WUSW w ramach KE krypt. Dubler; 4 XII 1984 – 18 IX 1986 przez Wydz. V WUSW w ramach SOS/KE krypt. Integracja.

 

Łukasz Sołtysik

Region Jelenia Góra, Jelenia Góra, Piechowice

Opcje strony