Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17812,Niemiec-Jozef.html
2023-09-24, 05:39

Niemiec Józef

Józef Niemiec, ur. 11 III 1955 w Gołkowicach k. Starego Sącza. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek filologia romańska (1978), i WSP w Krakowie (1997).

1978-1981 pracownik Krakowskich Zakładów Teleelektronicznych Telkom-Telos. 1979-1980 działacz duszpasterstwa dominikanów Beczka w Krakowie.

Jesienią 1980 współzałożyciel organizacji zakładowej „S” w KZT Telkom-Telos, członek KZ. 1981-1992 wychowawca i nauczyciel w różnych typach szkół w Rzeszowie (Zespół Szkół Technicznych, Liceum Plastyczne, SP nr 35).

1982-1989 w opozycji solidarnościowej.

W 1989 uczestnik odtwarzania struktur „S” w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie. W 1990 delegat KZ Oświaty i Wychowania Rzeszów na II WZD „S” Regionu Rzeszowskiego. 1990-1992 członek ZR. 1992-1996 sekretarz ZR Rzeszowskiego, 1992-2003 członek KK, 1998-2003 sekretarz, 1999-2002 wiceprzewodniczący; od 1994 zaangażowany szczególnie w sprawy organizacyjne pracowników. 1997-1998 koordynator Komisji Integracji Europejskiej „S”, następnie odpowiedzialny m.in. za sprawy integracji europejskiej, organizator szkoleń oraz innych działań przygotowujących „S” do udziału w procesie akcesyjnym. 1998-2001 członek zespołu doradczego Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej. Od 2003 sekretarz Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych w Brukseli; odpowiedzialny za sprawy zabezpieczenia społecznego, spójności społeczno-ekonomicznej, polityki regionalnej oraz rynku wewnętrznego i usług użyteczności publicznej.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony