Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17835,Nowacki-Wienczyslaw.html
2023-12-10, 08:30

Nowacki Wieńczysław

Wieńczysław Nowacki, ur. 2 X 1951 w Śremie. Ukończył Technikum Łączności w Poznaniu (1969). Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Nauk Społecznych (2002).

1971–1973 realizator dźwięku w Komitecie ds. Radia i Telewizji. 1973–1974 konwojent bydła w Przedsiębiorstwie Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi. Od 1974 prowadził gospodarstwo hodowlane w Bieszczadach, od 1986 gospodarstwo ekologiczne w Robakowie (gmina Kórnik).

Od 1974 m.in. uczestnik nieformalnych spotkań dyskusyjnych w Poznaniu (sygnatariusz listu protestacyjnego po pobiciu przez MO uczestników spotkania w 1974); protestów przeciwko lokalizacji terenów URM w Bieszczadach, organizator (bez zgody władz) ośrodka leczenia narkomanów w Caryńskiem. 1977 ukarany przez kolegium ds. wykroczeń w Lutowiskach karą aresztu (za tzw. „nielegalne budownictwo”); 1978–1979 wielokrotnie poddany rozmowom ostrzegawczym.

Od 1980 członek Federacji NSZZ „S” Robotników, Rolników i Innych Grup Zawodowych Bieszczadów. 9 XI 1980 współinicjator Sejmiku Bieszczadzkiego. 29 XII 1980 współorganizator strajku w Urzędzie Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych, 29 XII 1980–20 II 1981 członek Komitetu Strajkowego/Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego tamże. 20 II 1981 sygnatariusz porozumień w Ustrzykach Dolnych, od 17 III 1981 w Komisji ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich. Od III 1981 w NSZZ RI „S”. X 1981 do XII 1981 członek prezydium OKZ NSZZ RI „S”. Od 21 XI 1981 członek Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego NSZZ RI „S”.

1981 redaktor/wydawca niezależnego pisma „Bieszczadnik”.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu i Załężu, 17 VII 1982 zwolniony.

Od 15 VIII 1982 w OKOR, współzałożyciel, odpowiedzialny za sprawy organizacyjne. 1982–1989 współredaktor/wydawca podziemnego pisma „Solidarność Rolników”. Od XI 1982 współtwórca struktur OKOR na Rzeszowszczyźnie (redaktor i wydawca podziemnych pism: II 1983 jednodniówki „Wieś Rzeszowska”, 1985–1986 „Wsi Polskiej”). II 1983 uczestnik zebrania OKOR w Czernej. 13 XII 1983 aresztowany, osadzony w AŚ Warszawa-Mokotów, 20 I 1984 zwolniony. Od 1984 członek RKOR Polski Południowej. Od 17 II 1985 członek reaktywowanej Komisji ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich. 11 X 1985 zatrzymany, 13 X 1985 aresztowany, osadzony w AŚ w Przemyślu, 21 XI 1985 zwolniony, 16 X 1986 postępowanie umorzone na mocy amnestii. 23 XI 1986 współtwórca Tymczasowej Krajowej Rady Rolników „S” i Konwentu Seniorów NRL „S”.

Od 1987 członek WKOR i Wielkopolskiego Seminarium Ekologicznego, 1987–1989 wydawca podziemnego pisma „Wielkopolski Informator Ekologiczny”. 1987–1989 współorganizator protestów przeciwko budowie elektrowni jądrowych w Klempiczu oraz Żarnowcu. 1988–1989 współredaktor podziemnych pism „Wieści” i „ASR”.

1989–1992 członek PSL „S” (1992–1997 SLCh). 1990–1994 wiceprzew. Rady Miasta i Gminy Kórnik. 1997–2001 w AWS. Od 2004 członek-założyciel Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna”.

1999 pełnomocnik Zespołu Dobrych Usłóg powołanego w celu prowadzenia mediacji między protestującymi rolnikami a rządem.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009); Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

1974–1975 rozpracowywany przez SB KPMO w Lesku/KW MO w Krośnie w ramach SOR krypt. Marzyciele; 1983–1984 przez Wydz. VIII Dep. IV MSW w Warszawie w ramach SOR krypt. Gryzonie. 1984–1989 przez Wydz. III WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Alternatywa; 1985–1989 przez Wydz. V Dep. VI MSW w Warszawie/Wydz. VI WUSW w Poznaniu w ramach SOR krypt. Niezłomny.

 

Piotr Szwochert

Region Wielkopolska, Region Podkarpacie, Ustrzyki Dolne

Opcje strony