Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nowicki Zdzisław

Zdzisław Nowicki, ur. 17 XII 1951 w Pile, zm. 6 VI 2006 tam­że. Absolwent podyplomowych studiów z przetwarzania danych na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu (1972), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek teologia w Instytucie Wyż­szej Kultury Religijnej (1978).

1972–1974 pracownik Komunalnego Przedsiębiorstwa Pro­dukcji Materiałów Budowlanych w Jastrowiu, 1974–1976 Go­rzowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, 1976–1982 wydz. finansowego Urzędu Wojewódzkiego w Pile. Od 1977 kolporter wydawnictw niezależnych.

Po rejestracji „S” doradca związku. 1981 współzałożyciel, nast. pierwszy prezes KIK w Pile.

Po 13 XII 1981 zmuszony do zwolnienia się z Urzędu Woje­wódzkiego, związany ze spółdzielczością pracy. Po likwidacji KIK 1982 współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, Tygodni Społecznych przy parafii św. Rodziny w Pile, działacz na polu krzewienia kultury chrześcijańskiej. 1982–1988 zaangażo­wany w działalność podziemnych struktur „S”; współpracownik ks. Stanisława Styrny SDB w organizacji pomocy rodzinom wię­zionych i represjonowanych, w swoim domu udzielał schronienia ukrywającym się; autor publikacji w prasie podziemnej, gł. w pi­śmie „Lech”; sygnatariusz licznych petycji do władz w obronie więzionych za przekonania. W działalność solidarnościową zaan­gażowani byli dwaj jego bracia i dwie siostry, w mieszkaniu brata działała jedna z drukarń RKW „S” w Pile. 1985 aresztowany za działalność w podziemnych strukturach „S”. 1988 ponownie pre­zes reaktywowanego KIK w Pile.

1989 współzałożyciel KO Krajny, Ziemi Nadnoteckiej i Pałuk. 1989–1991 senator RP z listy KO, członek Komisji Gospodarki Narodowej, Inicjatyw i Prac Ustawodawczych, Spraw Emigracji i Polaków za Granicą oraz Ustawodawstwa Gospodarczego; 1992– 1996 konsul generalny w Sankt Petersburgu w Rosji, 1996–1998 w Charkowie na Ukrainie; 2001–2004 ambasador w Republice Kazachstanu i Republice Kirgistanu w Ałmatach. 1999–2005 au­tor art. na łamach dominikańskiego miesięcznika „W drodze”.

20 I 1984 – 31 VIII 1989 rozpracowywany przez Wydz. V/Wydz. IV WUSW w Pile w ramach SOS Księgowy.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Opcje strony

do góry