Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17896,Ogiba-Andrzej.html
2023-06-02, 01:46

Ogiba Andrzej

Andrzej Ogiba, ur. 11 I 1954 w Szczecinie, zm. 14 XI 1998. Ukończył Technikum Samochodowe w Szczecinie (1975).

1975 – 23 IV 1982 mechanik samochodowy i kierownik zmiany w PP Polmozbyt w Szczecinie.

18-30 VIII 1980 uczestnik strajku okupacyjnego i członek KS w Polmozbycie. Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego Pracowników Polmozbytu i Komisji Oddziałowej.

13-17 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego, zakończonego pacyfikacją przedsiębiorstwa przez ZOMO, wojsko, czołgi. 22 I 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w KW MO i AŚ przy ZK w Szczecinie, skazany przez Sąd Wojewódzki, II Wydział Karny na 1 rok pozbawienia wolności; więziony w ZK w Stargardzie Szczecińskim i we Wrocławiu; 26 XI 1982 zwolniony warunkowo po odbyciu 2/3 kary. 1 II 1983 – 1987 mechanik samochodowy i mistrz zmiany w Polmozbycie w Szczecinie, 1987-1998 właściciel sklepu kosmetyczno-odzieżowego Elanka w Szczecinie.

5 XII 2002 pośmiertnie uniewinniony dzięki wniesionej rewizji nadzwyczajnej zaskarżającej w całości wyroki wydane na Józefa Kubacha, Piotra Jana Bąka, Ryszarda Dworzyńskiego, Ryszarda Konopińskiego, Andrzeja Ogibę przez pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczpospolitej Polskiej– prof. dr. hab. Adama Strzembosza.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony