Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ogłozińska Dorota

Dorota Ogłozińska (z d. Skibińska), ur. 27 XI 1954 w Cieplicach Śląskich-Zdroju k. Jeleniej Góry. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (1978).

1978-1983 starszy programista w Zakładach Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Zielonej Górze.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w ZETO, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Zielona Góra, członek Komisji Rewizyjnej.

Po 13 XII 1981 uczestniczka manifestacji pod Pomnikiem Robotników w Zielonej Górze; działaczka podziemnych struktur „S” (zbierała składki związkowe), zaangażowana w pomoc dla represjonowanych; 1982-1984 kolporterka wydawnictw podziemnych, m.in. „Solidarności Lubuskiej” - pisma Solidarności Walczącej w Zielonej Górze, 1982-1983 współpracowniczka redakcji, kolporterka wznowionego w podziemiu pisma „Zielonogórski Serwis Informacyjny Solidarność” (wraz z m.in.: późniejszym mężem Andrzejem Ogłozińskim, Hieronimą Liberkowską, Stanisławą i Bogusławem Grabowskimi, Franciszkiem Rymaszewskim, Elżbietą Janicką); 27 XI 1983 aresztowana, przetrzymywana w areszcie WUSW w Zielonej Górze, następnie AŚ w Krzywańcu, 26 VI 1984 zwolniona; zwolniona z pracy, w 1984 zatrudniona w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Lumel w Zielonej Górze, zwolniona po 3 dniach, następnie w Ośrodku Elektronicznym GUS tamże, w 1985 w zielonogórskim oddziale firmy Betor, zwolniona w XII 1985, przyjęta ponownie po odwołaniu do Sądu Pracy; w następnych latach na urlopie wychowawczym.

Przemysław Zwiernik

Region Zielona Góra, Zielona Góra

Opcje strony

do góry