Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ogłozińska Dorota

Dorota Ogłozińska (z d. Skibińska), ur. 27 XI 1954 w Cieplicach Śląskich-Zdroju (obecnie Jelenia Góra). Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek matematyka (1978).

1978–1983 programistka w Zakładzie Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO w Zielonej Górze.1963–1968 w ZHP, 1972–1978 w ZSP.

1976–1979 uczestniczka Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego Czwórka przy kościele św. Apostołów Piotra i Pawła we Wrocławiu.

Od IX 1980 w „S”, członek/sekretarz KZ w ZETO, VI 1981 delegat na I WZD Regionu Zielona Góra, członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej ZR NSZZ „S”. Po 13 XII 1981 zbierała składki wśród pracowników ZETO na kwiaty, składane 13. dnia każdego mies. pod pomnikiem robotników przed siedzibą „S” w Zielonej Górze, uczestniczka rocznicowych manifestacji, zaangażowana w akcję pomocy rodzinom osób represjonowanych. 1982 organizatorka (m.in. z Janem Wodeckim i Andrzejem Ogłozińskim) akcji ulotkowych w Zielonej Górze. 1982–1983 drukarz i kolporterka ulotek, wydawnictw podziemnych związanych m.in. z delegalizacją „S”. 1983 kolporterka na terenie Zielonej Góry wydawanego przez J. Wodeckiego z Nowej Soli czasopisma podziemnego „Solidarność Lubuska” (Zielona Góra, Nowa Sól, Żary, Żagań, Wschowa, Krosno Odrzańskie, Sulechów, Świebodzin, Sława). 1983 powielanie z otrzymanych od Jana Wodeckiego matryc i kolportaż na terenie Zielonej Góry pisma podziemnego „Solidarność Walcząca”. 1982–1983 współpracownik (m.in. z: późniejszym mężem A. Ogłozińskim, Hieronimą Liberkowską, Stanisławą i Bogusławem Grabowskimi, Franciszkiem Rymaszewskim, Elżbietą Janicką) podziemnego pisma „Zielonogórski Serwis Informacyjny Solidarność” oraz jego kolporterka i drukarz. 1981 i 1983 członek KIK w Zielonej Górze, 1983 st. asystent w WSI tamże.

27 XI 1983 zatrzymana, 28 XI aresztowana, osadzona w areszcie RUSW w Zielonej Górze, nast. AŚ w ZK w Krzywańcu (w areszcie w każdym mies. z innymi aresztantkami politycznymi podejmowała głodówkę), 28 VI 1984 zwolniona, 2 VIII 1984 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze umorzył postępowanie na mocy amnestii, zwolniona z pracy.

X 1984 konstruktor w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Metrologii Elektrycznej Mera-Lumel w Zielonej Górze, zwolniona z pracy po 3 dniach, nast. programista w Ośrodku Elektronicznym Głównego Urzędu Statystycznego tamże na podst. nakazu z Urzędu Pracy tylko na okres 3 mies., III 1985 asystent ds. kosztorysowania w zielonogórskim oddziale Branżowego Ośrodka Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Budownictwa Rolniczego BETOBR z Pruszcza Gdańskiego, XII 1985 zwolniona z pracy, przyjęta ponownie po odwołaniu do Sądu Pracy, w następnych latach na urlopie wychowawczym. 1994–1995 asystent ds. informatyki w firmie Kober S.C. w Zielonej Górze. 1996–1997 inspektor wojewódzki ds. informatyki w Urzędzie Wojewódzkim – Wydz. Zdrowia tamże. 1997–1999 z-ca dyr. Wojewódzkiego Ośrodka Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia tamże. Od 1999 st. specjalista w Lubuskiej Regionalnej Kasie Chorych w Zielonej Górze/Narodowym Funduszu Zdrowia Lubuski Oddział Wojewódzki w Zielonej Górze.

VIII 2008–IV 2011 członek KZ NSZZ „S” Narodowego Funduszu Zdrowia Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego tamże.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2013).

24 VI 1983–9 XI 1984 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO/WUSW w Zielonej Górze w ramach SOS/SOR krypt. Pryzmat, 15 XI 1985–21 VIII 1989 przez Samodzielną Sekcję VI WUSW tamże w ramach KE krypt. Dorota.

 

Przemysław Bartkowiak

Region Zielona Góra, Zielona Góra

Opcje strony

do góry