Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ogrodziński Piotr Andrzej

Piotr Andrzej Ogrodziński, ur. 7 IX 1951 w Paryżu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Nauk Ekonomicznych (1975), w 1986 doktorat.

1976-1991 doktorant, następnie asystent i adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. 1977-1980 w zespole niezależnego pisma „Robotnik”: udostępniał mieszkanie, odpowiadał za transport.

Od IX 1980 współzałożyciel NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty; od X 1980 w „S”, współzałożyciel, autor i redaktor pisma „NTO – Nauka-Technika-Oświata”, m.in. relacjonował posiedzenia KKP.

Po 13 XII 1981 animator kontaktów między przedstawicielami zakładów pracy w Warszawie; w II 1982 współzałożyciel podziemnej struktury CDN, autor w podziemnym piśmie „CDN”, odpowiedzialny za transport, organizowanie lokali kontaktowych; następnie w MRKS: współorganizator, autor i redaktor organu MRKS „CDN Głos Głos "Głos", podtytuł: „Niezależny miesięcznik społeczno-polityczny”, pismo wydawane X 1977 – XII 1989 (z przerwą II 1981 – II 1982) w Warszawie z inicjatywy środowiska KSS KOR. Wolnego Robotnika”; 1982-1986 współorganizator działalności samokształceniowej, wykładowca.

W 1989 w komórce promocji wyborczej KO „S”. 1991-1998 adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN; od 1993 pracownik MSZ: 1993-1997 wicedyr. Departamentu Studiów i Planowania, 1997-2001 doradca ministra, z-ca ambasadora RP w Waszyngtonie, 2001-2004 dyr. Departamentu Ameryk, 2004-2009 ambasador RP w Ottawie.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry