Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Okoń Jan

Jan Okoń, ur. 20 VIII 1940 w Abramowie k. Lubartowa. Ukończył ZSZ w Lubartowie (1956).

1956-1957 zatrudniony w WSK Świdnik (od 1957 WSK PZL Świdnik), 1957-1958 w FSC w Lublinie, 1958-1964 w Katowickim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego, 1964-1966 w Puławskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego, 1966-1981 w Zakładach Azotowych w Puławach.

W VII 1980 uczestnik strajku na Wydz. Remontów Maszyn w ZA Puławy; od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komisji Wydziałowej na Wydz. Remontów Amoniaku I, członek Komisji Statutowej przy KZ; w IV i V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, członek Komisji Programowej przy ZR.

14-19 XII 1981 uczestnik strajku, wiceprzewodniczący KS w ZA; 19 XII 1981 zwolniony z pracy. 23 XII 1981 zatrzymany, do 24 XII 1981 przetrzymywany w KR MO w Puławach, nast. do 23 I 1982 w AŚ w Lublinie, 22 I 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Lublinie na 3 mies. więzienia. 1982-1990 zatrudniony w Zakładzie Betoniarsko-Lastrykarskim w Łaskarzewie. 1982-1989 sporadycznie drukarz w ramach grupy opozycjonistów w Puławach (drukarnia w gospodarstwie w Stanisławowie Dużym k. Lubartowa); organizator kolportażu w ZA. Działacz duszpasterstwa przy parafii św. Józefa Oblubieńca NMP (Włostowice) w Puławach: m.in. wykonawca pomników i tablic historycznych przy kościele i na zabytkowym cmentarzu włostowickim. 1986-1989 drukarz w podziemnej Grupie Włostowickiej; współpracownik podziemnego Radia „S” Puławy (kilkanaście emisji).

W 1989 członek KO Ziemi Puławskiej. 1990-1994 w PC. Od 1990 członek Puławskiego Towarzystwa Tradycji Narodowych. 1990-2001 pracownik Zakładu Kamieniarsko-Budowlanego Romb w Młynkach, od 2001 na emeryturze. 2002-2006 członek Komisji Międzyzakładowej przy Zarządzie Oddziału „S” Ziemia Puławska. Od 2007 członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym.

Wyróżniony m.in. odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), Zasłużony dla ZA w Puławach (2006), odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2006), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry