Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Okoński Zbigniew

Zbigniew Okoński, ur. 26 I 1929 w Bydgoszczy, prawnik.

1963-1982 radca prawny w PKS Konin, KWB Konin, w latach 70. sędzia w Kole. Od 1946 w OMTUR, od 1951 w ZMP, od 1955 członek Związku Prawników Polskich. Członek Rady Zakładowej ZZ Górników w KWB Konin. 1956-1959 rozpracowywany przez Wydz. II KW MO w Poznaniu w ramach sprawy agenturalno-grupowej nr 47 krypt. Pomocnicy (w związku z procesami po Czerwcu ʼ1956), 24 VII – 22 X 1971 przez KP MO Konin w ramach KE krypt. Radca (z powodu pomocy prawnej udzielanej księżom z Konina i okolic w załatwianiu odwołań od decyzji władz powiatowych w sprawie organizacji punktów katechetycznych).

Od IX 1980 „S”, od 20 X 1980 wiceprzewodniczący KZ w KWB Konin, członek MKZ w Koninie; od I 1981 członek Prezydium MKZ, uczestnik prac Sekcji propagandy i informacji. W 1981 redaktor niezależnego pisma MKZ „Solidarność Ziemi Konińskiej”. 6–8 VI 1981 delegat na I WZD Regionu Konin, członek Prezydium ZR, od 12 VI 1981 przewodniczący Sekcji Praworządności. Od 5 IV 1981 członek Komitetu Założycielskiego Konińskiego Klubu Katolików, wiceprzewodniczący Klubu i szef sekcji koordynacyjno-informacyjnej.

13 XII 1981 uniknął internowania z powodu pobytu w sanatorium, 10 V – 29 XI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie k. Włocławka i Kwidzynie. W latach 80. członek Konfraterni im. ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzego Popiełuszki przy parafii św. Wojciecha w Koninie, współzałożyciel i uczestnik spotkań w ramach Katolickiego Klubu Dyskusyjnego, którego działalność zawieszono 2 V 1988, członek Klubu Politycznego Ład i Wolność. W VIII 1988 członek jawnego Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników KWB Konin. Od 15 IV 1989 przedstawiciel TZR „S” w Komitecie Obywatelskim „S” w Koninie.

Obecnie na emeryturze.

Elżbieta Wojcieszyk

Konin, Region Konin

Opcje strony

do góry