Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Olejnik Andrzej

Olejnik Andrzej, ur. 23 VIII 1956 w Krakowie. Ukończył Technikum Budowlane w Tarnowie (1977).

1977–1978 inspektor ds. bhp w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa tamże, 1978–1980 kierownik obiektów sportowych w Klubie Sportowym Start-Tarnovia/Międzyzakładowym Klubie Sportowym Tarnovia, 1980–1981 kierownik budowy w Wojewódzkiej Spółdzielni Budownictwa Wiejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Od IX w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego, nast. przew. KZ, od XII 1980 członek MKZ Małopolska, od VII 1981 st. referent ds. informacji i kolportażu w Delegaturze w Tarnowie. 12 X 1981 współzałożyciel KOWzP tamże. 1981–1982 pracownik fizyczny w Zakładzie Wytwarzania Artykułów w Zakresie Przetwarzania Tworzyw Sztucznych – Kazimierz Pokorny w Zbylitowskiej Górze, 1982 kierownik kina w Okręgowym Przedsiębiorstwie Rozpowszechniania Filmów w Krakowie, kino Azot w Tarnowie. II 1983–1985 redaktor i drukarz podziemnego pisma „Przekaż Dalej”/„Podaj Dalej”. 1983–1987 kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 1983–1989 organizator w swoim domu w Koszycach Wielkich punktu kolportażowego podziemnych wydawnictw, m.in.: „Podaj Dalej”, „Hutnik”, „Tygodnik Mazowsze”, „Paragraf”. 1984–1985 kierownik Amfiteatru Letniego w Miejskim Ośrodku Kultury w Tarnowie, 1985–1989 inspektor miejski, nast. ds. budownictwa w Wydz. Architektury i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim tamże. Od VIII 1985 organizator i przew. Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej „S” Ziemi Tarnowskiej, członek RKS Małopolska. 1985 współzałożyciel podziemnego pisma „Świat Pracy” (pismo MKK). Od 1987 koordynator akcji składania przez podziemne struktury „S” w Tarnowie wniosków do sądów o ponowną rejestrację „S”. 25–28 VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. IX 1988–I 1990 członek RKS Małopolska, od III 1989 w Prezydium, od XI 1988 szef Zespołu Organizacyjnego „S” (od I 1989 Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny „S”), w który przekształciła się MKK.

III 1989 członek Zespołu Inicjującego Małopolski KO „S”, IV 1989 współzałożyciel KO „S” w Małopolsce, założyciel KO „S” w Tarnowie, III 1990 wiceprzew. sztabu wyborczego przed wyborami samorządowymi tamże. 1990–1992 w PC, szef struktur woj. tarnowskiego. 1990–2014 w ZR Małopolska, delegat na WZD, do 1992 członek Prezydium oraz szef Delegatury „S” tamże, 1992–2006 delegat na KZD. 1992–2011 inspektor ds. bhp, nast. kierownik kancelarii tajnej w PKO BP tamże; 1993–2011 przew. Komisji Oddziałowej w II Oddziale PKO BP tamże, 1996–1997 przew. KZ, 1998–2010 członek Sekcji Krajowej Bankowców „S”, od 2002 przew., 2002–2010 wiceprzew. Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń „S”. Od 1995 założyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół-Świat Pracy tamże. 2005 współzałożyciel w Małopolsce grupy Ujawnić Prawdę. Od 2011 własna działalność gospodarcza.

Uhonorowany medalem Za Zasługi dla Małopolskiej „S” (2005), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

3 XII 1981–21 IX 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Tarnowie w ramach SOR krypt. Gryps.

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska, Tarnow, Dąbrowa Tarnowska

Opcje strony

do góry