Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17918,Olejnik-Wieslaw.html
2023-09-27, 06:56

Olejnik Wiesław

Wiesław Grzegorz Olejnik, ur. 8 XI 1936 w Feliksowie (obecnie Skierniewice), zm. 4 VII 2012. Ukończył I LO w Koninie (1974).

Referent w Rejonie Lasów Państwowych, po odbyciu służby wojskowej, 1958–1962 zbrojarz w Bydgoskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego, 1963–1966 w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego nr 2, 1966–1992 w Hucie Aluminium Konin.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego w HAK. Od 9 XII 1980 członek prezydium KZ; w VI 1981 delegat na WZD Regionu Konin.

13–14 XII 1981 członek 5-osobowego KS w HAK. Działacz lokalnych struktur podziemnej „S” (m.in. z Ryszardem Stachowiakiem, Jerzym Jarzyńskim, Wacławem Wolickim, Adamem Cieluchem, Markiem Sroczyńskim). 31 VIII 1982 uczestnik przygotowań do manifestacji w Koninie (ze sztandarem „S” HAK, poświęconym 13 XII 1981). Współorganizator pielgrzymek, akcji ulotkowych i plakatowych oraz zbierania funduszy na pomoc represjonowanym i działalność związkową. 31 VIII 1982 zatrzymany, 2 IX aresztowany, do 5 XI osadzony w areszcie KW MO w Koninie, nast. w AŚ w Ostrowie Wielkopolskim, 27 XII 1982 zwolniony; w 25 VIII 1983 sprawę umorzono na mocy amnestii. 1 XII 1982 przeniesiony na gorsze stanowisko pracy (do 1989). 1984–1986 członek RKK „S” w Koninie. 1984–1989 kolporter i organizator kolportażu w hucie i woj. konińskiego podziemnych wydawnictw: pism (m.in.: „Solidarni Konin”, „Obserwator Wielkopolski”, „Tygodnik Mazowsze”, „Ceglorz”, „Prawo i Bezprawie”), książek, znaczków poczt podziemnych, ulotek, kaset audio, kart świątecznych i tzw. cegiełek (od Ewy Bugno-Zaleskiej i Pawła Kotlarskiego). Od 1988 członek Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników HAK (14 IX 1988 złożył w Sądzie Wojewódzkim w Koninie wniosek o rejestrację).

W 1989 członek KO, uczestnik kampanii wyborczej KO. W 1990 przywrócony na poprzednie stanowisko w HAK. Od 1992 na emeryturze. 1994–2002 członek MKZ Huty Aluminium. 1994–1998 przew. Koła Emerytów „S”. Od 1995 w SKL. 1995–1998 członek, 1998–2002 wiceprzew. Regionalnej Komisji Rewizyjnej Regionu Konin. 2006–2010 członek MKZ Huty Aluminium „S”. Członek Stowarzyszenia Internowanych, Więzionych i Represjonowanych w Stanie Wojennym.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2011), Złotym Krzyżem Zasługi.

8 IX 1982 – 18 VII 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Koninie w ramach SOR krypt. Biuletyn; 6 I 1987 – 5 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w ramach SOR krypt. Układ–2; 5 IX 1989 – 10 I 1990 przez Wydz. V/WOG w ramach SO krypt. Związkowcy.

Marta Szczesiak-Ślusarek

Region Konin, Konin

Opcje strony