Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17933,Olszewski-Edward.html
2023-06-05, 09:27

Olszewski Edward

Edward Olszewski, ur. 21 IX 1955 w Piotrkowie Tryb. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, filia w Białej Podlaskiej (1978).

1978-1982 nauczyciel w SP w Bełchatowie. W 1980 założyciel Międzyszkolnego Klubu Sportowego, sekretarz rejonu Bełchatów Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.

Od III 1981 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” Nauczycielskiej w Bełchatowie; od V 1981 przewodniczący KZ „S” Nauczycielskiej w Bełchatowie, od VI 1981 delegat na I WZD Województwa Piotrkowskiego, członek ZR. 29-30 VII 1981 organizator i uczestnik marszów głodowych.

Od 14 XII 1981 współorganizator (ze Zbigniewem Matyśkiewiczem i Ryszardem Wyczachowskim) podziemnej grupy „S” w Bełchatowie. W I 1982 karnie przeniesiony do pracy w SP w Dobiecinie, w VIII 1982 zwolniony. 1982-2008 zatrudniony w KWB Bełchatów; w IV 1982 zatrzymany na 48 godz., poddany rewizji, wielokrotnie wzywany na rozmowy z funkcjonariuszami SB w obecności zwierzchników z KWB Bełchatów. Od 22 VIII 1982 członek KS w KWB Bełchatów; 1982-1989 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. Pomost, Przedświt, Fakt-Łódź, Myśl, Most, oraz pism, m.in. „Zwyciężymy”, „Bis”, „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Ziemi Łódzkiej”, znaczków poczt podziemnych; współorganizator, uczestnik akcji ulotkowych, plakatowych, malowania na murach, zbierania składek na działalność związkową i na pomoc represjonowanym; od 1984 działacz podziemnej grupy „S” (z Józefem Pólkowskim, Anną Sową, Józefem Węgrzyńskim), 1985-1988 wiceprezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Spartakus przy KWB Bełchatów. 30 IV 1985 zatrzymany (z Z. Matyśkiewiczem i R. Wyczachowskim, wiadomość o zatrzymaniu przekazała rozgłośnia RWE) pod pretekstem podejrzenia o kradzież samochodu i włamań do pawilonu handlowego. W 1986 przewodniczący Komisji Wyborczej do Rady Pracowniczej KWB Bełchatów (wprowadzono 5 członków podziemnej „S”); od 1987 członek RKW w Łodzi; we IX 1987 członek Komitetu Założycielskiego „S” w KWB Bełchatów, w X 1987 pełnomocnik KZ ds. rejestracji „S” w sądzie; 11 XI 1987 współorganizator manifestacji z okazji Dnia Niepodległości. 1987-1988 organizator wypożyczalni kaset wideo i magnetowidu w Bełchatowie. 12 I 1988 przedstawiciel (z J. Pólkowskim i J. Węgrzyńskim) „S” Bełchatowa na posiedzeniu sądu dot. rejestracji „S” w Warszawie; 23 VIII 1988 współorganizator 8-godz. strajku w KWB Bełchatów; jesienią 1988 delegat TKZ KWB Bełchatów na posiedzenie KKW. 1988-1989 organizator ruchu Powściągliwość i Praca; współorganizator, uczestnik corocznych Pielgrzymek Ludzi Pracy. Stale inwigilowany, wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom, odmawiano mu zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami.

W II 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w podzespole ds. górnictwa; 6-8 II 1989 rzecznik prasowy strajku w KWB Bełchatów oraz sygnatariusz porozumienia; od III 1989 członek Prezydium Regionalnej Komisji Organizacyjnej „S” Ziemi Łódzkiej; V-X 1989 przewodniczący RKW „S” Województwa Piotrkowskiego, 1989 – IV 1990 członek KKW „S”; w X 1989 delegat na II WZD Województwa Piotrkowskiego, w IV 1990 delegat na II KZD. W 1989 współorganizator kampanii wyborczej KO „S” w Bełchatowie; 1990-1994 prezydent Bełchatowa; 1992-1994 przewodniczący koła KLD tamże; 1993-1995 i od 2002 prezes Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego; 2003-2006 wiceprzewodniczący Ligi Krajowej; 1998-2001 radny Miasta Bełchatów; 2002-2008 wicestarosta bełchatowski; od 2002 członek Porozumienia Lokalnych Ugrupowań Społecznych; 2004-2007 honorowy członek Światowego Związku Żołnierzy AK, od 2007 członek zwyczajny. Od 2008 prezes Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.; od 2002 współzałożyciel, członek Zarządu Bełchatowskiego Stowarzyszenia Samorządowego PLUS. 1994-1996 w UW (do 1995 członek Rady Krajowej), 1999-2001 w RS AWS, 2004-2005 w Partii Centrum.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2005).

1 III 1982 – 4 XII 1987 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Piotrkowie Tryb. w ramach KE krypt. Założyciel; 4 XII 1987 – 4 IX 1989 przez p. V RUSW w Bełchatowie w ramach SOR krypt. Optymiści; 26 IV 1987 – 10 VIII 1989 przez p. V RUSW w Bełchatowie.

 

Hanna Tazbir

Region Ziemia Piotrkowska, Bełchatów

Opcje strony