Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17936,Olszewski-Miroslaw-Stanislaw.html
2023-03-25, 02:24

Olszewski Mirosław Stanisław

Mirosław Stanisław Olszewski, ur. 2 VI 1958 w Opolu, zm. 14 IX 2015 tamże. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej tamże, kierunek ekonomika obrotu towarowego i usług (1982).

Od X 1980 w NZS, 14 X 1980–III 1981 członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego w WSP w Opolu, organizator niezależnej biblioteki na uczelni. XI 1980–X 1981 współzałożyciel autor, redaktor, drukarz, dostawca materiałów poligraficznych, organizator kolportażu niezależnego pisma „Aneks” oraz publikacji Wydawnictwa Aneks, II 1981 redaktor „Komunikatu NZS WSP w Opolu” i IV–17 XI 1981 „Biuletynu Informacyjnego NZS WSP w Opolu”. 18 II 1981 organizator wiecu i strajku solidarnościowego na WSP ze studentami uczelni łódzkich ws. rejestracji NZS, 16 XI–10 XII rzecznik prasowy KS NZS na WSP. IX i X 1981 przesłuchiwany w charakterze świadka, nast. podejrzanego w zw. z publikacjami wydawnictwa Aneks, 19 I 1982 umorzenie sprawy na mocy abolicji przez Prokuraturę Wojewódzką w Opolu.

14 XII 1981 z Eugeniuszem Hoffmanem i Zbigniewem Januszem wyniósł i ukrył dokumentację NZS, m.in. deklaracje członkowskie oraz bibliotekę wydawnictw niezależnych NZS. 5 II 1982 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Nysie, 26 II 1982 zwolniony. 1982–1989 kolporter podziemnych pism i wydawnictw, m.in.: „Solidarność Opolska”, „Sygnały Wojenne”. 1982–1983 uczestnik akcji pomocowych dla osób represjonowanych, kurier przekazujący pieniądze z kurii opolskiej osobom represjonowanym z Kędzierzyna-Koźla. 1982–1984 pracownik Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Opolu, 1984–1988 nauczyciel w SP w Jełowej i Zbiorczej Szkole Gminnej w Łubnianach, 1988 zwolniony z pracy. 1988 dziennikarz „Trybuny Opolskiej”, 1990–1992 „Gazety Opolskiej”, 1992–2000 „Nowej Trybuny Opolskiej”; od 2000 prace dorywcze, felietonista w „NTO”.

Od 9 II 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Opolu w ramach SOS krypt. Skrytka.

 

Antoni Maziarz|Ksawery Jasiak

Region Śląsk Opolski, Opole, NZS

Opcje strony