Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Opozda Piotr Wiesław

Piotr Wiesław Opozda, ur. 20 XI 1957 w Bodzentynie k. Kielc. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek historia (1981).

1975-1976 członek nieformalnej opozycyjnej grupy uczniowskiej w LO w Bodzentynie; 1977-1978 drukarz niezależnego pisma „Opinia” w Lublinie, kolporter wydawnictw niezależnych, uczestnik akcji ulotkowych. 1979-1988 współpracownik, następnie członek KPN (okresowo w ramach autonomicznej Konfederacji Świętokrzyskiej), od 1980 lider KPN na Lubelszczyźnie, członek kierownictwa Obszaru Centralnego, współtwórca i redaktor pisma KPN w Lublinie „Słowo”.

XI 1980 – III 1981 w NZS; współorganizator poligrafii niezależnego Wydawnictwa Polskiego w Lublinie; organizator manifestacji 11 XI i 3 V, w związku z 11 XI 1980 sądzony (z Piotrem Szczudłowskim) w Sądzie Wojewódzkim w Lublinie, w 1984 sprawę umorzono na mocy amnestii. W 1981 etatowy pracownik Zarządu Oddziału „S” w Zamościu; współtwórca sieci kolportażu niezależnych wydawnictw na Zamojszczyźnie.

Po 13 XII 1981 w ukryciu; współtwórca Polskiego Ruchu Oporu (podziemna formuła działania KPN w Lublinie), współtwórca i redaktor pisma PRO „Słowo i Czyn”, 12 III 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Lublinie i Włodawie, 7 IV 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Lublinie, 5 V 1982 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 3 lata więzienia (za pomoc w zdobyciu broni dla zbrojnej nielegalnej organizacji podziemnej), osadzony w ZK we Włodawie i Warszawie-Białołęce, 3-krotnie podejmował głodówkę; od 25 III 1983 przerwa w odbywaniu kary ze względu na stan zdrowia, 1983-1984 w ukryciu po odmowie powrotu do ZK; 17 VIII 1984 aresztowany, do X 1984 przetrzymywany w AŚ RUSW w Kielcach i AŚ w Lublinie, następnie osadzony w ZK w Krasnymstawie i Strzelcach Opolskich, 25 II 1985 zwolniony na mocy amnestii. 1986-1988 reaktywował KŚ (z udziałem głównie b. członków PRO), współtwórca i redaktor podziemnego pisma „Pobudka”. 1986-1987 zaangażowany w pracę edukacyjną z młodzieżą przy kościele oo. Jezuitów w Lublinie, współorganizator Mszy za Ojczyznę. Do 1988 bez zatrudnienia.

Od 1988 nauczyciel, m.in. 1990-1991 w szkole średniej w Kumyszence i Pierwomajce w Kazachstanie, od 1991 w LO w Bodzentynie. 1989-1990 członek KO w Firleju, wydawca Biuletynu KO. Od 1994 przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania „S” w Bodzentynie. Od 1999 redaktor „Kuriera Świętokrzyskiego”. Od 2007 członek Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Serviam.

Autor publikacji ''Bodzentyn i okolice. Przewodnik historyczny'' (2003).

5 V 1977 – 28 XI 1978 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO w Lublinie w ramach SOS krypt. Organizatorzy; 3 IV 1982 – 28 II 1984 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Dublerzy; do 26 II 1987 przez Wydz. VI WUSW w Lublinie w ramach SOS krypt. Działacz; od 30 III 1987 przez Wydz. III WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Konfederaci II.

Małgorzata Choma-Jusińska

Lublin, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry