Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Oryński Andrzej Tadeusz

Andrzej Tadeusz Oryński, ur. 3 VIII 1945 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Prawa (1967); w 1975 doktorat na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

1967-1968 asystent w Katedrze Ekonomii Politycznej Politechniki Wrocławskiej, 1968-1988 pracownik naukowy AE we Wrocławiu. 1962-1967 w ZSP, ok. 1970-1981 w PZPR.

Od IX 1980 w „S” na AE we Wrocławiu; w 1981 autor w niezależnych pismach „Solidarność Dolnośląska” i „Biuletyn Informacyjny. AE KZ NSZZ «S»”, członek redakcji pism: „Semafor”, „Nasza Ziemia”; w XI 1981 podczas studenckich strajków solidarnościowych ze studentami radomskiej WSI prelegent i uczestnik dyskusji na UWr, AE, Akademii Rolniczej i Akademii Medycznej.

14 XII 1981 współzałożyciel (z Leszkiem Wierzejskim) pisma „Wiadomości Bieżące”, redaktor 64 nr. (do aresztowania), autor (ps. Cywil, Eugeniusz, Ateista, Absolwent); kolporter pism podziemnych. Na początku 1982 autor wyboru artykułów z prasy podziemnej (z L. Wierzejskim, w ramach komórki Rafineria) dla ukrywających się przywódców RKS, następnie redakcji „Przeglądu Prasy”. 7 XII 1982 zatrzymany na 48 godz., 9 XII 1982 internowany, 11 XII 1982 aresztowany, 18 V 1983 skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata i karę grzywny (najwyższy wyrok w procesie osób związanych z „Wiadomościami Bieżącymi”), 27 V 1983 zwolniony. We IX 1983 współzałożyciel (z Leszkiem Żołyniakiem), redaktor 33 nr. (do 1987) miesięcznika RKS Dolny Śląsk „Prawda”, inicjator kilku cykli tematycznych, autor wielu artykułów i opracowań z zakresu gospodarki i historii; autor w „Solidarności Cuprum”, „Jednością Silni”, „Biuletynie Informacyjnym Politechniki Wrocławskiej”, „Solidarności Dolnośląskiej”; przepisywacz, kolporter „Zeszytów Poezji Podziemnej”. W X 1982 odsunięty od prowadzenia zajęć dydaktycznych, przeniesiony na niższe stanowisko, szykanowany: 1983-1988 wzywany na rozmowy ostrzegawcze, zatrzymywany na 48 godz., zwolnił się z pracy. 1988-1989 pracownik sklepu motoryzacyjnego.

W 1989 po interwencji reaktywowanej KZ „S” w AE przywrócony do pracy na AE. Od 2010 na emeryturze.

17 IX 1982 – XII 1989 rozpracowywany przez KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Kropla.

Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry