Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17961,Orzech-Stanislaw-Mieczyslaw.html
2021-03-04, 00:44

Orzech Stanisław Mieczysław

Stanisław Mieczysław Orzech, ur. 31 VII 1942 w Bielsku-Białej, zm. 1 III 1990. Ukończył ZSZ ze specjalnością ślusarz-spawacz, następnie LO (wieczorowo); w 1975 tytuł mistrza w zawodzie ślusarz maszynowy.

Spawacz w Bielskiej Fabryce Maszyn, w 1970 pracownik Montokwasu w Katowicach, oddelegowany do Głogowa, 1975-1985 Głogowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego. W 1967 organizator strajku w BFM (celem było zmuszenie kierownictwa do poprawy warunków pracy), aresztowany, skazany na 1 rok więzienia.

W VIII 1980 uczestnik strajku w GPB, od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ w GPB, członek MKZ w Głogowie, 17 XII 1980 – 16 VI 1981 członek Komisji Rewizyjnej, komisji ds. kulturalno-oświatowych Międzyzakładowej Komisji Robotniczej w Głogowie, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, następnie na I KZD. Współorganizator Klubu Wolnej Myśli tamże. W 1981 współzałożyciel, następnie redaktor pisma „Solidarność. Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny "Biuletyn Informacyjny", pismo wydawane przez TKZ „S” przy Zakładzie Robót Górniczych w Lubinie IV 1985 – I 1986. Głogów”, autor artykułów.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Głogowie, 25 VI 1982 zwolniony; 30 VIII 1982 ponownie internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, następnie Strzelinie, Grodkowie, 14 XII 1982 zwolniony; po wyjściu uczestnik prac wydawniczych, kolporter; autor tekstów do „Zagłębia Miedziowego”; we IX 1983 współzałożyciel MKK Ziemi Głogowskiej. Od 1985 na rencie. W 1987 założyciel KIK w Głogowie, do 1989 organizator, uczestnik jawnych i tajnych spotkań, współorganizator Mszy za Ojczyznę, Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. Od 3 XII 1987 członek RKW „S” Dolny Śląsk, powołanej przez Władysława Frasyniuka.

Członek KO „S” w Głogowie, w 1989 zaangażowany w kampanię wyborczą Andrzeja Kosmalskiego.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Głogów

Opcje strony