Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17964,Orzel-Jozef.html
2023-05-30, 00:12

Orzeł Józef

Józef Orzeł, ur. 26 II 1946 w Charkowie (obecnie Ukraina). Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, Wydz. Finansów i Statystyki (1968), doktorat z filozofii (1978).

1967–1972 pracownik naukowy Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa w Warszawie, 1972–1976 doktorant w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, 1976–1991 pracownik naukowy tamże.

XII 1970 współautor ulotek nawołujących do strajku generalnego.

VIII 1980 uczestnik zbierania podpisów pod listem intelektualistów do strajkujących stoczniowców; IX 1980 współzałożyciel, członek NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty; członek grupy założycielskiej w IFiS PAN, organizator zjazdu delegatów. Od X 1980 w „S”. 1980–1981 współzałożyciel, sekretarz red., autor niezależnego pisma „NTO Nauka-Technika-Oświata”; IX – X 1981 współzałożyciel, redaktor, autor publikacji w „Pełzającym Manipulo”.

13 XII 1981 przewiózł do Warszawy ulotki od strajkujących w Stoczni Gdańskiej; 14 XII zatrzymany, zwolniony. 1982–1983 współzałożyciel, redaktor podziemnego pisma „Idee. Wola”. 1982–1989 członek MRKS, współodpowiedzialny m.in. za odbiór pieniędzy i sprzętu przysyłanego z Francji i Szwecji. Współzałożyciel, autor pisma „CDN – Głos Głos "Głos", podtytuł: „Niezależny miesięcznik społeczno-polityczny”, pismo wydawane X 1977 – XII 1989 (z przerwą II 1981 – II 1982) w Warszawie z inicjatywy środowiska KSS KOR. Wolnego Robotnika”; reprezentant MRKS i „CDN –GWR” w kontaktach z in. redakcjami, organizacjami m.in. z MKK. 1982 inicjator, działacz Komisji Współpracy Pism Niezależnych „S” Regionu Mazowsze, kolporter wydawnictw podziemnych. 1985–1986 współzałożyciel, redaktor podziemnego pisma „Naprzód”; autor w pismach „KOS”, „Tygodnik Wojenny”, „PWA. Przegląd Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Agencyjnych ”, „Wola” i in. (ps. Karol Morus, MZIM).

1989 współzałożyciel, redaktor „Kuriera Okrągłego Stołu” oraz „Nowej Gazety”. VI 1989 kierował komórką Ogólnopolskiego Biura Wyborczego KO „S” zajmującą się m.in. organizacją spotkań wyborczych kandydatów KO „S”. 1989–1991 redaktor „Tygodnika Solidarność”, szef działu związkowego, p.o. redaktor nacz., z-ca redaktora nacz., 1991–1992 z-ca redaktora nacz. „Ekspresu Wieczornego”. 1990–1992 członek-założyciel PC; 1991–1993 poseł RP z listy PC, 1992–1993 w klubie poselskim Polski Program Liberalny. 1993–1996 wiceprezes Stowarzyszenia Federacja na Rzecz Rozwoju, dyr., nast. członek rady nadzorczej Interpoligrafii SA, 1996–2001 prezes Wydawnictwa Municipium SA, 1997 założyciel, od 2001 członek zarządu, nast. wiceprezes, ekspert Stowarzyszenia Miasta w Internecie. 1999–2001 doradca ministra w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. 2002–2003 dyr. Klubu Sportowego Polonia Warszawa. Od 2008 wiceprzew., od 2010 przew. Koalicji na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego. 2007 współzałożyciel (z Rafałem Ziemkiewiczem) i prowadzący Klub Ronina. Od 2017 członek Rady Polskiej Fundacji Narodowej.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

1981–1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KS MO w ramach SO krypt. Mazowsze, 1987 przez Wydz. XI Dep. I MSW.

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony