Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Oskierko Stanisław

Stanisław Oskierko, ur. 17 IX 1939 w Maryno na Wileńszczyźnie (obecnie Litwa). 1947-1957 uczeń szkoły średniej w Jaroszewiczach (obecnie Litwa).

W 1957 przesiedlony do Polski. 1958-1959 pracownik Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, w 1964 Trzcianeckiej Fabryki Mebli, 1964-1965 Spółdzielni Pracy Norma w Szczecinie, 1965-1968 Państwowego Ośrodka Maszynowego w Trzciance, 1969-1992 Przedsiębiorstwa Naprawy Taboru Leśnego tamże.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w PNTL; od X 1980 wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „S” w Trzciance, od XI 1980 członek Zarządu MKZ w Pile; w III i XI 1981 delegat na I i II WZD Regionu Województwo Pilskie, członek ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wronkach, następnie w Gębarzewie, 4 III 1982 zwolniony; współpracownik struktur podziemnych (RKS i RKW) w Pile, 1982-1989 kolporter podziemnej prasy i książek.

1989-1990 członek KO „S” w Trzciance; 1989-1992 delegat na kolejne WZD Regionu Województwo Pilskie, przewodniczący ZR, delegat na II i III KZD. 1990-1994 radny Miasta Trzcianka z listy KO „S”. 1992-1993 dyr. Agrosam Sp. z o.o. w Trzciance; od 1993 na rencie.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2001).

28 XI 1980 – 19 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. III/Wydz. VI KW MO/WUSW w Pile/p. VI RUSW w Trzciance w ramach SO krypt. Związek/SO krypt. Gospodarstwo/KE krypt. Tatra.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Region Województwo Pilskie, Trzcianka

Opcje strony

do góry