Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17979,Ostrowski-Andrzej.html
2023-05-29, 07:50

Ostrowski Andrzej

Andrzej Ostrowski, ur. 12 XII 1944 (w dokumentach: 12 II 1945) w Strzelcach k. Wilna (obecnie Litwa). Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Elektroniki (1968).

1968-1982 projektant w Centralnym Ośrodku Konstrukcyjno-Badawczym Przemysłu Okrętowego (od II 1971 Centrum Techniki Okrętowej) w Gdańsku. W III 1968 uczestnik wieców studenckich na PG; w XII 1970 uczestnik demonstracji w Gdańsku i Gdyni.

W VIII 1980 współorganizator strajku w CTO, członek KS, odpowiedzialny za straż strajkową. Od IX 1980 w „S”, członek KZ, szef Komisji Informacji i Propagandy; III – 19 XII 1981 sekretarz Rady Pracowniczej.

14-19 XII 1981 współorganizator strajku w CTO, wiceprzewodniczący KS, szef straży strajkowej; poszukiwany listem gończym, do III 1987 w ukryciu. 2 I 1982 zwolniony z pracy (formalnie 30 IV 1982). III 1982 – 1988 z grupą inżynierów z KZ w CTO współzałożyciel, redaktor, autor i drukarz podziemnego pisma „Nasz Czas”; w grupie (m.in. ze Zdzisławem Halcewiczem-Pleskaczewskim i Leszkiem Koniecznym; w kontakcie z Bogdanem Borusewiczem) wspomagającej RKK „S” Gdańsk m.in. przy druku podziemnego pisma „«Solidarność». Pismo Regionu Gdańskiego”, wykonywaniu sprzętu do sitodruku i kolców do przebijania opon pojazdów milicyjnych podczas planowanych manifestacji, emisjach Radia „S” w Gdańsku. 1982-1987 pracował pod fikcyjnym nazwiskiem, m.in. w warsztacie rzemieślniczym w Gdańsku i na plantacji malin w Sobieszewie, następnie kierownik warsztatu elektronicznego w Gdańsku-Oliwie.

1990-1991 współorganizator i kierownik oddziału „Gazety Wyborczej” w Gdańsku, następnie założyciel i wydawca pism: „Kurier – Sopot”, „Tygodnik Sopot”, „Gazeta Miasta Sopot”. 1990-2003 właściciel firmy poligraficznej Wydawnictwo Pionier; od 2008 na emeryturze. 1992-1997 w Partii Konserwatywnej, 1997-2001 w SKL.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony