Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ostrowski Wojciech

Wojciech Ostrowski, ur. 5 I 1949 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek ekonomia (1975). 1985-1987 student Uniwersytetu Genewskiego, Wydz. Nauk Społecznych.

1975-1977 asystent na UW, 1977-1979 urzędnik w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego Uniwersal. Od 1972 członek warszawskiego KIK. Jesienią 1975 sygnatariusz listu 59 przeciwko projektowanym zmianom w Konstytucji PRL. Od X 1976 współorganizator pomocy prawnej i finansowej dla represjonowanych robotników Radomia, organizowanej przez KOR. 14 V – 23 VII 1977 aresztowany za współorganizację protestów i manifestacji po śmierci Stanisława Pyjasa, uwolniony na mocy amnestii; w 1979 zwolniony z pracy na UW. 18 IX 1977 sygnatariusz ''Deklaracji Ruchu Demokratycznego''. Jesienią 1977 współpracownik Biura Interwencyjnego KSS KOR, zbierał informacje o okolicznościach śmierci Stanisława Pietraszki. 1977-1979 organizator sieci kolportażu i dostaw papieru dla NOWej. 22 I 1978 sygnatariusz deklaracji założycielskiej TKN, od VI 1980 członek Rady Programowej TKN.

Od I 1981 przywrócony do pracy na UW, członek „S”; organizator druku i kolportażu pisma „AS”.

Po 13 XII 1981 w ukryciu. W II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Białołęce; VI 1982 – VI 1990, po pobycie w szpitalu, przebywał za granicą. 1983-1985 wykładowca na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych.

1990-1991 dyr. Biura Studiów i Analiz Senatu, 1991-1994 doradca ministra spraw zagranicznych; 1994-1998 członek Polskiej Rady Ruchu Europejskiego i zarządu Fundacji Polska w Europie; od 1998 radca Ambasady RP przy UE.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry