Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17990,Owczarek-Leszek-Zbigniew.html
2023-12-11, 22:49

Owczarek Leszek Zbigniew

Leszek Zbigniew Owczarek, ur. 29 X 1959 w Łodzi. Ukończył LO tamże (1980).

Od X 1980 w NZS, I–II 1981 uczestnik strajku studenckiego na UŁ, 1981 przew. NZS na Wydz. Matematyki-Fizyki-Chemii. Od X 1981 przew. NZS UŁ. 24 XI 1981 współorganizator strajku okupacyjnego studentów UŁ w zw. z opieszałością władz ws. projektu ustawy o szkolnictwie wyższym. Od III 1981 członek studenckiego KOWzP w Łodzi.

14–15 XII 1981 przew. KS studentów UŁ i organizator strajku okupacyjnego studentów na Wydz. Prawa i Administracji. XII 1981–VIII 1982 w ukryciu. 1982 członek redakcji podziemnych pism „Jesteśmy” i „Replika”. Od III 1982 w MKK w Łodzi jako przedstawiciel NZS. X 1982 relegowany z uczelni. XII 1982 skierowany do karnej Jednostki Wojskowej w Węgorzewie, skąd zdezerterował 8 I 1983, do 13 X 1983 w ukryciu. 17 XI 1983 skazany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Olsztynie na rok pozbawienia wolności, 15 III 1984 osadzony w AŚ w Łodzi. 18 IV 1984 SN podwyższył wyrok do 2 lat pozbawienia wolności, 2 VIII 1984 zwolniony na mocy amnestii.

1987–1989 programista w Mant-Soft w Łodzi, nast. w ZPU Tech-Agro tamże, nast. kierownik działu oprogramowania w Centrum Analiz Ekonomicznych i Innowacji Gospodarczych Intexim tamże. Od 1989 własna działalność gospodarcza.

Od 2006 współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Niezależni RP. Członek nadzwyczajny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

25 XI 1981–21 VII 1983 rozpracowywany przez Wydz. III/III-1 KW MO w Łodzi w ramach SOR krypt. Heca, 5 II 1983–21 I 1984 przez WSW w Białymstoku w ramach SOP krypt. Student.

Przemysław Stępień

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony