Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Oziewicz Ryszard

Ryszard Oziewicz, ur. 19 XII 1952 w Toruniu, zm. 12 IX 2019 tamże. Absolwent Wieczorowego Technikum dla Pracujących w Toruniu (1973).

1967-1970 uczeń zawodu, następnie 1970-1971 stażysta elektromechanik w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego tamże. 1971-1972 zatrudniony w PKP Lokomotywownia Pozaklasowa w Toruniu-Kluczykach, 1972-1974 w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Toruniu, 1974-1976 w Zakładzie Włókien Chemicznych Chemitex Elana Toruń, 1976-1982 w Kombinacie Metalurgicznym Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej. 1976-1980 członek ZZ Hutników, Społeczny Inspektor Pracy w Walcowni Dużej (P-15).

29-31 VIII 1980 członek wydziałowego KS w P-15. Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego „S” w P-15, po wyborach członek Komisji Wydziałowej „S”, członek Rady Pracowniczej oddelegowany do pracy w mieszanej Komisji Stosunków Międzyludzkich (IX 1980 – V 1981). 1980-1981 kolporter ulotek i prasy związkowej m.in. Wolnego Związkowca w wydziale P-15.

13-23 XII 1981 członek KS w P-15, łącznik z ZKS, współredaktor ostrzegawczych komunikatów do kierownictwa Huty. 7 I 1982 zatrzymany w domu, przewieziony do KM MO w Dąbrowie Górniczej, przesłuchiwany, aresztowany i 11 I 1982 osadzony w AŚ w Sosnowcu. 10 II 1982 wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności. Zwolniony z pracy. Od III 1982 w ZK w Raciborzu (III-VI 1982), Wrocławiu (VI 1982 – II 1983) i Strzelinie (II - 6 IV 1983). 12 IX 1983 na podstawie amnestii zwolniony z odbywania reszty kary z zawieszeniem na 2 lata. 7 IV – 14 VI 1983 bez pracy. VI 1983 – 1984 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego w Maczkach Bór k. Sosnowca, 1 V 1984 – 23 I 1985 ponownie bez zatrudnienia, 1985-1986 zatrudniony Przedsiębiorstwie Przemysłu Chłodniczego Chłodnia w Toruniu, 1986-1997 w Wieloobiektowej Spółdzielni Produkcji Rolnej w Lubiczu, od 1993 współwłaściciel i wicedyrektor PPUH Primet Spółka Jawna w Lubiczu.

1989-1992 członek Komitetu Obywatelskiego w Lubiczu, 1991-1994 ławnik Sądu Rejonowego w Toruniu, 1997-1998 członek Rady Nadzorczej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubiczu.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

 

Halina Żwirska

Dąbrowa Górnicza, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry