Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pacak Zbigniew

Zbigniew Pacak, ur. 10 VII 1946 w Solnikach Wielkich k. Oleśnicy. Ukończył Technikum Chemiczne we Wrocławiu (1974). Absolwent Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie (1994), doktorat w Centrum Studiów Dyplomatycznych w Paryżu (1997).

1966–1975 zatrudniony w Zakładach Przemysłowych R-1 w Kowarach, 1975–1983 chemik w Zakładzie Doświadczalnym Hydro-Mech Politechniki Wrocławskiej tamże.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator, przew. Komitetu Założycielskiego, od 3 XII 1980 wiceprzew. KZ w Hydro-Mechu. 13 XII 1980 delegat na Walne Zebranie Zakładowych Delegatów PWr. I–II 1981 uczestnik strajku w klubie Gencjana Gencjana „Gencjana”, podtytuły: „Pismo Solidarności Walczącej”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Jelenia Góra”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Oddział Jelenia Góra”, I–X 1985 wydawane przez Oddział SW w Jeleniej Górze i Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej we Wrocławiu (n-ry 1–5). w Jeleniej Górze. Od 23 II 1981 członek Komisji Koordynacyjnej „S” Kowarskich Zakładów Pracy, jej przedstawiciel w MRN w Kowarach; V–VI 1981 delegat na I WZD Województwa Jeleniogórskiego.

12/13 XII 1981 inicjator, uczestnik strajku okupacyjnego (oflagowanie, akcja ulotkowa, wiec) w Hydro-Mechu. 13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze, 4 I 1982 zwolniony. I–X 1982 na leczeniu na oddziale chorób płucnych Sanatorium Przeciwgruźliczego Wysoka Łąka w Kowarach. X 1982–VI 1983 członek podziemnej struktury „S” (m.in. z Jadwigą Piotrowicz) w Kowarach, współpracującej z o. Janem Kalembkiewiczem, proboszczem parafii Imienia Najświętszej Maryi Panny tamże, kolportującej ulotki i podziemny „Biuletyn Informacyjny PWr” (z Aleksandrem Załubskim), zbierającej pieniądze dla rodziny Grzegorza Patyka (członka KZ w Kombinacie Metalurgicznym Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej), współorganizator akcji ulotkowych (m.in. z Marianem Morawskim uczestnik akcji „Nekrolog”) w Kowarach. V 1983 z Jerzym Nalichowskim autor i drukarz nr. 1 podziemnego pisma „Dywanik”. 1982–1983 wielokrotnie rewidowany i przesłuchiwany (również w szpitalu).

Od VI 1983 na emigracji we Francji, 1983–1985 krótkie kontrakty w firmach branży chemicznej, 1985–1986 chemik w cukrowni Beghin-Say, 1987–1988 laborant w Raffinerie de ELF Grandpuits k. Paryża, 1988–1997 operator sterowni produkcji w Henkel KGaA filia w Nemours, 1997–2002 wiceprezes Joint Venture Mar-Pac w Kostrzynie, od 2000 szkoleniowiec i konsultant handlowy firm we Francji i w Polsce. Od 2012 na emeryturze.

25 III 1981–22 VI 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Jeleniej Górze w ramach KE krypt. Aparat.

Michał Orlicz|Łukasz Sołtysik

Kowary, Region Dolny Śląsk, Region Jelenia Góra

Opcje strony

do góry