Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18000,Pachota-Jerzy-Jajte.html
2021-03-08, 12:30

Pachota Jerzy Jajte

Jerzy Jajte Pachota, ur. 15 XII 1965 w Krakowie. Absolwent Polish Open University oraz The Thames Valley University w Krakowie (2001).

Po 13 XII 1981 uczestnik demonstracji ulicznych w Nowej Hucie. 1983-1991 w KPN, od 1986 członek Kierownictwa Akcji Bieżącej, 1988-1989 szef KAB w Krakowie, członek Centralnej Komisji Rewizyjnej, szef Organizacji Studenckiej KPN Obszaru II. 1984-1989 wielokrotnie zatrzymywany przez SB, przeszukiwany, skazywany wyrokami kolegium ds. wykroczeń (grzywny za uczestnictwo w zgromadzeniach i posiadanie ulotek), kilkakrotnie pobity po zatrzymaniu. W ramach KPN organizator działalności wydawniczej i kolportażowej wydawnictw niezależnych KPN i podziemnej „S”, m.in. „Opinii Krakowskiej”. Prowadził wymianę publikacji z punktami kolportażowymi z Warszawy i Gdańska. W 1988 współorganizator i członek Międzyuczelnianego KS w Krakowie, odpowiedzialny za łączność z in. akademikami, organizator strajku okupacyjnego na miasteczku studenckim w Krakowie. W ramach KPN i NZS organizator i uczestnik manifestacji i walk ulicznych, akcji ulotkowych, malowania na murach haseł antyreżimowych, rozprowadzania cegiełek. W l. 80. przeprowadzał happeningi na terenie Krakowa i Tarnowa oraz liczne akcje antywyborcze; organizator działalności samokształceniowej. Kolporter niezależnych wydawnictw do odbiorców prywatnych i na uczelnie. Współpracował z osobami z II Obszaru KPN oraz z LDPN, FMW, NZS, Ruchu WiP. W l. 80. uczestnik rocznicowych marszów szlakiem I Kompanii Kadrowej. 1988-1989 członek Komisji Uczelnianej NZS UJ. W VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka i Obywatela w Krakowie-Mistrzejowicach.

25 X 1989 przeprowadził okupację lokalu ZSMP w Krakowie, w 1990 Komitetów Wojewódzkich PZPR w Krakowie i Tarnowie, sowieckiej bazy (Czarna) oraz próbę blokady kwartału mieszkalnego armii sowieckiej w Legnicy. W 1989 zaangażowany w organizowanie spotkań i wieców wyborczych oraz plakatowanie. 1993-1999 udziałowiec i dyrektor w Lumino Sp. z o.o. Od 1993 w UPR, 1994-1998 radny z listy UPR, wiceprzewodniczący komisji w Radzie Miasta. 2000-2006 dyrektor regionalny, następnie dyrektor krajowy w Domu Finansowym QS, od 2007 dyrektor w Office Kredyt. Członek MKS Cracovia – sekcja szachowa.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony