Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18005,Pajak-Jan.html
2023-10-04, 02:49

Pająk Jan

Jan Pająk, ur. 23 V 1917 w Łępinie k. Białobrzegów, zm. 26 III 1992 w Kozienicach. Ukończył sześć klas szkoły podstawowej w Zakrzowie.

Od 1942 członek AK (w oddziale Stefana Bembińskego, ps. Harnaś), drużynowy w oddziale st. kaprala (ps. Robak), od 3 VI 1945 jako dowódca drużyny w stopniu plutonowego (ps. Sęp); 4/5 VIII 1945 uczestnik rozbicia więzienia w Kielcach, 9/10 IX 1945 więzienia w Radomiu. 25 IX 1945, po ujawnieniu się oddziału, zatrzymany przez UB, 10 VI 1947 skazany wyrokiem Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach na 18 miesięcy więzienia oraz pozbawienie praw publicznych i obywatelskich na okres 5 lat, w 1947 zwolniony.

1980-1981 uczestnik tworzenia struktur „S” RI na terenie woj. radomskiego, organizator gminnych Komitetów Założycielskich; w III 1981 podczas I Zjazdu „S” RI członek Prezydium, wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych; 19 III 1981 uczestnik wydarzeń w Bydgoszczy.

Współorganizator Duszpasterstwa Rolników Duszpasterstwa Rolników Duszpasterstwa Rolników, powstały w okresie stanu wojennego z potrzeby pogłębienia wzajemnych kontaktów pomiędzy działaczami „S” RI a duchowieństwem. Pierwsze rozmowy z hierarchią podjęła grupa działaczy „S” RI z woj. stołecznego warszawskiego. W V 1982, za zgodą bp. Władysława Miziołka, została odprawiona w archikatedrze św. Jana msza św. w 1. rocznicę rejestracji „S” RI. Msze św. o podobnym charakterze odbywały się późn. rokrocznie, skupiając coraz większą liczbę ludzi chcących m.in. zamanifestować w ten sposób wolę reaktywowania „S” RI. Warszawskie środowisko „S”, zachęcone powodzeniem tej idei, 5 IX 1982 zorganizowało razem ze stroną kościelną na Jasnej Górze dożynki o charakterze religijno-patriotycznym z udziałem ok. 300 tys. rolników. 18 XI 1982 prymas Józef Glemp przyjął warszawską grupę działaczy i doradców związku, którzy m.in. prosili go o ustanowienie stałych form duszpasterstwa dla rolników. 2 XII 1982 Konferencja Episkopatu Polski utworzyła Komisję Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników, Ogólnopolskie Duszpasterstwo Rolników, w diecezjach ustanowiła jego referentów diecezjalnych i dekanalnych. Przew. Komisji został bp Jan Gurda. Celem DR było przede wszystkim pogłębianie życia religijnego rolników, wiele wysiłku wkładano w odrodzenie moralne wsi, podkreślenie godności i wartości pracy rolników. Duszpasterze pomagali w samokształceniu i pracy oświatowej, organizowali życie kulturalne, działalność oświatową, akcje na rzecz dobra wspólnego (pomoc w gospodarstwie, porady prawne itp.), rekolekcje, dni skupienia itd. Istnienie DR spotkało się z nieprzychylną reakcją władzy, która zarzucała Kościołowi, że w ten sposób dąży do reaktywowania „S” RI. Indywidualnych na szczeblu wojewódzkim i gminnym, organizator Mszy za Ojczyznę; w 1983 szczególnie zaangażowany w działalność ośrodka DRI przy kościele św. Jana w Radomiu. W X 1986 inicjator (wraz z Witoldem Królem, Janem Rejczakiem, Jerzym Pierzchałą) skierowania do wojewody radomskiego pisma informującego o powołaniu Tymczasowej Rady „S” Ziemi Radomskiej.

W 1989 uczestnik przygotowań do wyborów 4 VI, do 1992 członek, uczestnik prac „S”. Honorowy Prezes Rady Wojewódzkiej „S” RI.

Piotr Ciaputa

Region Ziemia Radomska, Radom

Opcje strony