Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Paluch Stanisław

Stanisław Paluch, ur. 28 IV 1950 w Pietrzykowicach k. Żywca. Ukończył ZSZ w Bielsku-Białej (1968).

1968–1980 w ZZ Górników.

1968–1976 górnik w KWK Silesia w Czechowicach-Dziedzicach; 1976–1981 górnik w KWK Piast w Tychach-Bieruniu Nowym.

2–3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Piast, członek straży strajkowej. 1980–1981 sympatyk KPN, kolporter ulotek partii na terenie kopalni.

14–24 XII 1981 współorganizator i uczestnik strajku w KWK Piast, członek KS, 28 XII 1981 zatrzymany, osadzonyny w areszcie KM MO w Tychach, nast. KW MO w Katowicach, 4 I 1982 tymczasowo aresztowany, osadzonyny w AŚ w Katowicach, 28 XII 1981 zwolniony z pracy. 12 V 1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach umorzył wobec niego postępowanie karne, tego samego dnia zwolniony z aresztu. Po powrocie do domu ponownie zatrzymany przez SB, 12 V 1981 internowany, osadzony w aresztach KM MO w Tychach, KW MO w Katowicach, w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, 8 VII 1982 zwolniony. 1982 zaangażowany w zbiórki pieniędzy dla internowanych i ich rodzin. 1982–1996 górnik w KWK Piast. 1983–1987 kolporter podziemnych pism („Wolny Związkowiec”, „Tygodnik Mazowsze”, „Głos Śląsko-Dąbrowski” i in.) i wydawnictw na terenie KWK Piast. Od 1996 na emeryturze.

Od 2016 członek Koła Braci Górniczej Pietrzykowice w Łodygowicach.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (1977), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013).

1982 rozpracowywany przez Wydz. V-2 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Dekret.

 

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry