Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pałamar Zbigniew

Zbigniew Pałamar, ur. 16 I 1949 w Lubczy k. Rzeszowa. Ukończył ZSZ w Tarnowie (1966).

1961-1969 tokarz-szlifierz w Zakładach Przemysłu Metalowego Spółdzielnia Pracy Pokój w Tarnowie, 1970-1972 kierowca w Bazie Sprzętu Melioracyjnego w Krakowie Oddział w Tarnowie, 1972-1975 w PSS Społem w Tarnowie, 1973-1975 zasadnicza służba wojskowa (jako kierowca w Klubie Sportowym Wawel-Kraków), 1975-1976 w Hucie im. Lenina w Nowej Hucie, 1976-1981 w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej.

29-31 VIII 1980 uczestnik strajku, członek KS w Zakładzie Transportu Samochodowego HK; od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego w ZTS HK, następnie Komisji Wydziałowej ZTS.

13-23 XII 1981 uczestnik strajku w HK, członek zakładowego KS i wiceprzewodniczący wydziałowego KS, 23 XII 1981 zatrzymany podczas pacyfikacji, pobity na tzw. ścieżce zdrowia w KM MO w Będzinie, 26 XII 1981 aresztowany, osadzony w AŚ w Katowicach, po rewizji w służbowym mieszkaniu zajęto meble i samochód na poczet kary, następnie eksmitowany z mieszkania, zwolniony z pracy; 2 I 1982 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach na 5 lat więzienia, 4 lata pozbawienia praw publicznych i wysoką grzywnę za udział i organizowanie strajku w HK, osadzony w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich (podjął 14-dniową głodówkę o status więźnia politycznego i lepsze wyżywienie), Kłodzku (współredagował gazetkę więzienną) i Strzelinie, zwolniony 25 VIII 1983 na mocy amnestii. 1983-1984 kierowca w Przedsiębiorstwie Transportu Samochodowego Budownictwa Hutniczego w Dąbrowie Górniczej. Od 1983 uczestnik spotkań działaczy opozycji w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach.

W VI 1984 wyjechał do Niemiec, od VII 1984 na emigracji w USA, 1984-1987 właściciel firmy budowlanej w Newark (New Jersey), od 1987 kierownik budów w Donnelly Corporation w Wyne (stan Nowy Jork); 1984-2003 uczestnik spotkań b. działaczy „S” w kolejne rocznice 13 XII 1981.

W 1982 rozpracowywany przez Wydz. V-1 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Wichrzyciele.

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry