Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Paszkiewicz Zbigniew

Zbigniew Paszkiewicz, ur. 2 VII 1931 w m. Plussy (obecnie Litwa). Ukończył Technikum Chemiczne w Warszawie (1952).

W 1939 zesłany z rodziną do Kazachstanu, od 1946 w Polsce. 1946-1948 w ZHP, zastępowy. 1952-1954 asystent w Instytucie Barwników i Półproduktów w Brzegu Dolnym, 1955-1992 specjalista technolog w HSW. Sekretarz KIK w Stalowej Woli.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, od I 1981 Komisji Wydziałowej TGM HSW.

Po 13 XII 1981 założyciel (ze Stanisławem Schabowskim, Zbigniewem Karoniem) tajnej struktury na wydz., zbierającej informacje o represjonowanych i przekazującej je do ks. Edwarda Frankowskiego; organizator kolportażu. Zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli; w IV 1988 współorganizator, uczestnik dyskusji panelowej nt. Katynia w domu katechetycznym. 22 VIII – 1 IX 1988 uczestnik strajku HSW; po strajku otrzymał upomnienie i naganę w pracy oraz kartę powołania z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nisku na ćwiczenia wojskowe (choć z racji wieku nie podlegał służbie wojskowej); gromadził i przepisywał teksty pieśni śpiewanych przez strajkujących, co przyczyniło się do założenia w 1988 Chóru Solidarność; 1988-1989 współpracownik redakcji „SMiSa” (ps. Ziuk). 22-23 IV 1989 uczestnik Zjazdu Prasy Niezależnej w Stalowej Woli.

Od 1989 członek KO w Stalowej Woli; członek ZR Ziemia Sandomierska, w 1990 delegat na KZD, 1990-1993 członek KKR; od 1998 radny Miasta Stalowa Wola Wola „Wola”, pismo wydawane w Warszawie I 1982 – 11 IX 1989, od 1989 jako oficjalne pismo „S” Regionu Mazowsze. (w 1998 z listy AWS, w 2002 Forum Samorządowego Prawicy, w 2006 PiS). W 1986 odmówił przyjęcia srebrnego Krzyża Zasługi.

Do 3 VI 1988 rozpracowywany przez Wydz. V RUSW w Stalowej Woli w ramach SOR.

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony

do góry