Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Paweł Braun Kazimierz

Braun Kazimierz Paweł, ur. 29 VI 1936 w Mokrosku Dolnym k. Jędrzejowa. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Filologii Polskiej (1958), następnie Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, Wydz. Reżyserii (1961), od 1970 dr nauk humanistycznych, od 1975 dr hab.

Od początku l. 60. współpracownik redakcji pism „Dialog”, „Nowa Kultura”, „Miesięcznik Literacki”. W 1961 zadebiutował jako reżyser w Teatrze Wybrzeże; 1961-1979 reżyser ok. 20 przedstawień w Teatrze Telewizji; 1962-1963 reżyser w Teatrze Współczesnym w Warszawie, 1963-1964 w Teatrze Polskim tamże, 1964–1969 w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu, 1967-1974 kierownik artystyczny, reżyser Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, od 1974 dyr. i kierownik artystyczny Teatru Współczesnego we Wrocławiu; od 1975 wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim, od 1978 w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Od 1976 członek redakcji miesięcznika „Odra”. Od 1977 związany z KIK we Wrocławiu.

Od 1980 w USA, wykładowca sztuki teatralnej na uniwersytetach w Nowym Jorku, Filadelfii i Santa Cruz, reżyser. Do 1982 członek ZLP, SPATiF, ZASP.

Od 1983 współpracownik Radia Solidarność Walcząca (m.in. przygotowanie spikerów rozgłośni), podziemnego kwartalnika literackiego „Obecność”; współtwórca niezależnej grupy teatralnej Nie Samym Teatrem (występowała głównie w kościołach); w 1984 twórca Teatru Wędrującego. W VII 1984 zwolniony z pracy w Teatrze Współczesnym na wniosek wojewody wrocławskiego ze względu na współpracę z demokratyczną opozycją i polityczną wymowę wystawianych sztuk teatralnych (zwłaszcza ''Dżumy'' Alberta Camusa, ''Dziadów'' Adama Mickiewicza, ''Obory'' Helmuta Kajzara); w I 1985 wstrzymano wniosek UWr o przyznanie mu tytułu profesora (na skutek zastrzeżeń KW PZPR).

Od 1985 w USA, obecnie profesor w State University of New York w Buffalo, reżyser.

Autor wielu publikacji nt. teatru (niektóre przetłumaczono na języki obce), m.in. ''Nowy Teatr na świecie'', ''Druga reforma teatru?'', ''Przestrzeń teatralna'', ''Wielka reforma teatru''.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP (1997).

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry