Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pawlik Mirosława Lidia

Mirosława Lidia Pawlik, ur. 14 III 1932 w Warszawie. Ukończyła Szkołę Położnych w Słupsku (1961), w 1969 LO w Zamościu.

W 1943 zaprzysiężona jako dziecięca łączniczka ZWZ-AK na Lubelszczyźnie i Kielecczyźnie, 1945-1950 członek WiN w Szczecinie (kolportaż ulotek przed referendum 1946 i wyborami 1947, malowanie napisów na murach). W 1961 położna w Szpitalu L. Hirszfelda w Szczecinie, 1961-1962 w Punkcie Położniczym w Rybczewicach, 1962-1964 w Izbie Porodowej w Turowinie, 1964-1974 w Punkcie Położniczym w Tyrawie Wołoskiej k. Sanoka, w 1972 w Szpitalu Powiatowym w Lesku, 1974-1975 w Szpitalu Wojskowym we Wrocławiu, w 1975 w Izbie Porodowej w Sobótce, od 1975 na rencie, 1975-1981 zatrudniona na pół etatu w Instytucie Matki i Dziecka we Wrocławiu.

W VIII 1980 wspierała strajkujących w zajezdni MPK we Wrocławiu. Od IX 1980 kolporterka ulotek, sprzedawała również prasę MKS, następnie MKZ „S” we Wrocławiu. Do 1989 kolporterka podziemnej prasy i książek we Wrocławiu (m.in. „Tygodnik Solidarność”, „Z Dnia na Dzień”, „Jastrzębie”, „Solidarność Walcząca”, „Bez Cenzury”); przewoziła prasę w Wrocławia m.in. do Warszawy, Jastrzębia-Zdroju i Przemyśla. III-VI 1981 współzałożycielka i liderka Koła Rencistów i Emerytów przy MKZ.

Po 13 XII 1981 współorganizatorka pomocy dla represjonowanych; współpracowniczka (łączniczka) RKS i Solidarności Walczącej we Wrocławiu; udostępniała własne mieszkanie na drukarnię. 17 III 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu i Gołdapi (w IV i V 1982 uczestniczka głodówek), zwolniona 11 VI 1982; 29 VIII 1982 ponownie internowana we Wrocławiu, zwolniona 7 IX 1982. 23 III 1983 skazana przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu na 8 mies. więzienia w zawieszeniu na 3 lata. W 1985 uczestniczka głodówki w Krakowie-Bieżanowie, 1-3 V 1985 w Głogowcu k. Kutna. 1986-1989 autorka tekstów i wierszy w „Bez Cenzury”. W l. 80. uczestniczka nielegalnych zlotów byłych członków AK, m.in. przy grobie Jana Piwnika „Ponurego”.

Od 1992 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Burza Armii Krajowej oraz Krzyżem Armii Krajowej (1990).

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry