Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18069,Pawlowski-Erwin-Andrzej.html
2021-02-27, 10:25

Pawłowski Erwin Andrzej

Erwin Andrzej Pawłowski, ur. 4 IV 1939 w Wilnie, zm. w VII 2008 w Olsztynie. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek kulturoznawstwo (1983).

1948-1949 w ZHP. 27 X 1956 uczestnik manifestacji solidarności z Węgrami na pl. Gen. Bema i przed teatrem im. S. Jaracza w Olsztynie. W 1980 kierownik Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator, członek KZ w miejscu pracy; od V 1981 członek Komisji Interwencyjnej MKZ w Olsztynie, następnie ZR Warmińsko-Mazurskiego.

14 XII 1981 zatrzymany, następnie wypuszczony, 15 XII 1981 ponownie zatrzymany, 16 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, następnie w Kielcach-Piaskach, Nowym Łupkowie, Uhercach, Załężu k. Rzeszowa, 6 IX 1982 zwolniony; 1983-1988 uczestnik (wraz z Grzegorzem Kauczem, Zbigniewem Lewandowskim, Józefą Mielnik, Michałem Powroźnym) nieformalnych spotkań opozycji, podczas których kolportowano wydawnictwa podziemne, m.in. książki, czasopisma: „Rezonans”, „Wolę”, „Biuletyn Informacyjny AIS”; twórca bazy internowanych, aresztowanych i skazanych. 1983-1989 uczestnik Mszy za Ojczyznę, spotkań Duszpasterstwa Ludzi Pracy, w 1984 VI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie. Kierownik działu administracyjno-gospodarczego Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska tamże.

Od 1988 uczestnik reaktywowania struktur „S” w Regionie, uczestnik spotkań Zgromadzenia Członków Mandatariuszy, następnie Międzyzakładowej Komisji Organizacyjnej „S”, autor bazy danych o internowanych w Ośr. Odosobnienia w Iławie, Kielcach-Piaskach i Załężu k. Rzeszowa, członek Stowarzyszenia Represjonowanych Regionu Warmińsko-Mazurskiego Pro Patria; V-VI 1989 członek KO „S” Regionu Warmińsko-Mazurskiego, dyrektor biura organizacyjnego; w 1989 uczestnik kampanii wyborczej. 1989-1998 na rencie, od 1998 na emeryturze.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony