Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pawłowski Ryszard

Ryszard Pawłowski, ur. 15 I 1946 w Paderborn (Niemcy). Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu (1963).

1963-1976 elektromonter w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu; 1976-1984 starszy elektromonter, specjalista w PKP Wagonownia Pozaklasowa w Nowym Sączu. W VI 1976 organizator i uczestnik 1-dniowego strajku okupacyjnego w ZNTK.

W 1980 członek Komitetu Założycielskiego NSZZ PKP Wagonownia, następnie w „S”. Od 1980 organizator niezależnego ruchu wydawniczego i kolporter takich wydawnictw, jak: ''Archipelag Gułag'' Aleksandra Sołżenicyna, ''Folwark zwierzęcy'' George’a Orwella, ''Armia Podziemna'' Tadeusza Bora-Komorowskiego, ''Kłopoty z socjalizmem'' Leszka Kołakowskiego, „Goniec Małopolski” (punkt kolportażowy do 1989 znajdował się u p. Lipińskich przy ul. Rejtana). 9-11 I 1981 uczestnik okupacji nowosądeckiego Ratusza (11-19 I 1981 kontynuacja strajku w Domu Robotniczym ZNTK). 1981-1987 wielokrotnie przesłuchiwany, zatrzymywany; poddawany przeszukaniom.

13 XII 1981 – 10 II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa; przez 9 dni prowadził głodówkę, by umożliwiono mu widzenie z chorym bratem (też internowanym w Załężu). II 1982 – 1989 działacz podziemnej „S” (we współpracy z Andrzejem Szkaradkiem, Henrykiem Kiwakiem, Krzysztofem Lipińskim, Januszem Banasiem); kolporter książek ''Stalin – państwo terroru'' Helene Carrere d'Encausse, ''Generał Sikorski'' i pism „Hutnik”, „Tygodnik Mazowsze”, „Kronika Małopolska”, „Wiadomości Nowosądeckie”, rozprowadzał kalendarze, cegiełki, bombki i pisanki z grafiką patriotyczną (otrzymywane od Henryka Szewczyka, Zygmunta Berdychowskiego, Stanisława Ciuły; punkt kolportażowy przy ul. Bieruta, obecnie Grota Roweckiego; odbiorcy: zakłady pracy i znajomi). 1982-1984 założyciel i prowadzący bibliotekę wydawnictw nielegalnych (przy ul. Bieruta). Organizator akcji ulotkowych, plakatowych, malowania na murach haseł antyreżimowych, pomocy materialnej represjonowanym i ich rodzinom. Uczestnik działalności samokształceniowej, np. szkoleń, jak zachować się w czasie kontaktu z SB. 1982-1989 w Duszpasterstwie Ludzi Pracy; organizator śpiewania pieśni patriotycznych; aktywny uczestnik Mszy za Ojczyznę. 6 II – 31 VII 1984 przetrzymywany w areszcie WUSW w Nowym Sączu i Krakowie oraz w AŚ w Krakowie. 7 VI 1984 zwolniony z pracy, bez możliwości zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami. 1984-1985 pracownik Rolniczej Spółdzielni Usługowo-Produkcyjnej w Wojnarowej z siedzibą w Nowym Sączu. Od 1985 na rencie.

W 1989 aktywny uczestnik przygotowań do wyborów 4 VI: plakatowanie, sporządzanie i rozprowadzanie ulotek.

Odznaczony Medalami Pamiątkowymi: Rocznica Protestu Głodowego Kolejarzy (2000), NSZZ „S” Region Małopolska (2005); uhonorowany odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (2006) i Zasłużony dla NSZZ „S” na Kolei (2008), odznaczony Medalem Niezłomnym w Słowie (2011), Złotym Krzyżem Zasługi (2011).

Rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Nowym Sączu w ramach SOR, zdjęto z ewidencji 18 XII 1985.

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Nowy Sącz

Opcje strony

do góry