Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pawłowski Ryszard

Ryszard Pawłowski, ur. 15 I 1946 w Paderborn (Niemcy). Ukończył ZSZ w Nowym Sączu (1963).

1963–1976 elektromonter w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego tamże, 1976–1984 st. elektromonter, specjalista w PKP Wagonownia Pozaklasowa tamże. W VI 1976 organizator i uczestnik jednodniowego strajku okupacyjnego w ZNTK.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego w zakładzie, organizator niezależnego ruchu wydawniczego, kolporter niezależnych książek, m.in. Aleksander Sołżenicyn, Archipelag Gułag, George Orwell, Folwark zwierzęcy, Tadeusz Bór-Komorowski Armia Podziemna, Leszek Kołakowski, Kłopoty z socjalizmem oraz pism, m.in. „Goniec Małopolski”. 9–11 I 1981 uczestnik okupacji Ratusza w Nowym Sączu (11–19 I 1981 uczestnik kontynuacji strajku w Domu Robotniczym ZNTK).

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa (prowadził głodówkę, by umożliwiono mu widzenie z chorym bratem internowanym w Załężu), 10 II 1982 zwolniony. II 1982 – 1989 działacz podziemnej „S” (z Andrzejem Szkaradkiem, Henrykiem Kiwakiem, Krzysztofem Lipińskim, Januszem Banasiem); kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. książek Hélène Carrère d’Encausse Stalin państwo terroru, Marian Kukiel Generał Sikorski, pism, m.in. „Hutnik”, „Tygodnik Mazowsze”, „Kronika Małopolska”, „Wiadomości Nowosądeckie” oraz kalendarzy, cegiełek, pisanek choinkowych i pisanek z symbolami patriotycznymi. 1982–1984 założyciel i prowadzący bibliotekę wydawnictw podziemnych (przy ul. Bolesława Bieruta). Organizator akcji ulotkowych, plakatowych, malowania napisów na murach, pomocy materialnej represjonowanym i ich rodzinom. 1982–1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele NSPJ (oo. jezuici) w Nowym Sączu. 6 III 1984 aresztowany, osadzony w aresztach WUSW w Nowym Sączu oraz w AŚ w Krakowie; 7 VI 1984 zwolniony z pracy, nast. bez możliwości zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami, 31 VII 1984 zwolniony. Do 1987 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom. 1984–1985 pracownik Rolniczej Spółdzielni Usługowo-Produkcyjnej w Wojnarowej z siedzibą w Nowym Sączu. Od 1985 na rencie.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej, uczestnik druku i kolportażu ulotek oraz akcji plakatowych.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2013), Złotym Krzyżem Zasługi (2011), medalem Za Zasługi dla Małopolskiej Solidarności (2005).

1981–1984 przez Wydz. II/ Wydz. V KW MO/WUSW w Nowym Sączu w ramach SOS krypt. Klin; 1983–1985 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w ramach SOS/SOR krypt. Ogniwo.

Sławomir Chmura

Opcje strony

do góry