Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18091,Peszko-Antoni.html
2023-09-27, 09:31

Peszko Antoni

Antoni Peszko, ur. 4 II 1929 w Kraczkowej k. Łańcuta, zm. 18 IV 1981 w Rzeszowie. Ukończył Państwowe Gimnazjum i LO im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie (drużynowy szkolnej organizacji harcerskiej); student Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydz. Architektury (1962).

Od 1947 członek młodzieżowej organizacji niepodległościowej Orlęta działającej na obszarze ówczesnego woj. rzeszowskiego; po złożeniu przysięgi i obraniu ps. Konrad (4 IV 1948) komendant placówki z siedzibą w Łańcucie. W czasie studiów kontynuował działalność konspiracyjną. 24 XII 1949 aresztowany przez UB, przetrzymywany w PUBP w Łańcucie, 23 III 1950 skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie na 7 lat więzienia za przynależność do nielegalnej organizacji i posiadanie broni, osadzony m.in. w ZK we Wronkach, Raciborzu, Katowicach, jako więzień przez pewien czas zatrudniony w KWK Knurów, zwolniony na mocy amnestii z V 1954. W 1956 wrócił na studia. IV 1962 – II 1963 pracownik Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, II 1963 – VII 1967 Wojewódzkiego Zjednoczenia PGR, następnie Dyrekcji Budownictwa Rolniczego, VIII 1967 – XI 1971 Wojewódzkiego Biura Projektów Budownictwa Wiejskiego, XI 1971 – IV 1981 Biura Projektowo-Badawczego Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt w Rzeszowie.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ w BPBM, członek Prezydium MKZ w Rzeszowie; współorganizator NSZZ Rolników Solidarność Wiejska w Kraczkowej; I-II 1981 uczestnik strajku chłopskiego w siedzibie b. WRZZ w Rzeszowie, oddelegowany do rozmów z wojewodą rzeszowskim.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony