Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18106,Piechowski-Jerzy.html
2023-06-08, 10:49

Piechowski Jerzy

Jerzy Piechowski, ur. 14 II 1940 w Grudziądzu. Ukończył Technikum Chemiczno-Elektrycznego tamże (1959).

1959-1997 kontroler jakości w Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu (od 1992 Hydro-Vacuum). Od 1977 w kontakcie ze środowiskami opozycji demokratycznej, organizator kolportażu, kolporter ulotek, niezależnych wydawnictw, m.in. „Bratniaka”, „Robotnika”, „Robotnika Wybrzeża”, „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR.

W VIII 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w POiE; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ, przewodniczący Komisji Wydziałowej, w VII delegat na I WZD Regionu Toruńskiego. W 1981 współzałożyciel KOWiP w Grudziądzu.

Po 13 XII 1981 współorganizator podziemnej TKZ „S” w POiE, skarbnik, następnie współprzewodniczący (z Grzegorzem Szeferskim), przewodniczący od 1985. 12 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku (do 30 VI). W 1982 współorganizator Mszy za Ojczyznę; 1982-1985 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy. W 1987 przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” w Pomorskiej Odlewni i Emalierni.

W 1989 członek KO Grudziądz. 1990-2005 w PC. 1991-1993 wiceprzewodniczący KZ „S” w POiE. Od 1997 na emeryturze.

Wyróżniony medalem „S” Grudziądz (2000), odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2001), Medalem 25-lecia „S” (2005), Medalem Serce Solidarności (2009), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

 

Krzysztof Biernacki

Grudziądz, Region Toruń

Opcje strony