Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Piechuta Bogusław

Bogusław Piechuta, ur. 23 XI 1946 w Rozwadowie (obecnie dzielnica Stalowej Woli). Absolwent studiów filozoficznych w Krakowie i teologicznych w Sędziszowie Małopolskim (1970).

Od 30 VIII 1964 w nowicjacie oo. Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim; 18 IV 1971 święcenia kapłańskie. 1971-1972 katecheta w Krośnie, 1972-1974 w Wołczynie,1974-1976 w Bytomiu, 1976-1982 w Nowej Soli; VIII 1982 – VIII 1988 gwardian klasztoru oo. kapucynów w Krośnie, wikariusz, następnie proboszcz w Skomielnej Czarnej.

Od 25 VIII 1982 aktywny współpracownik i opiekun podziemnych struktur „S” w Krośnie; od 31 VII 1982 współinicjator i organizator (wraz z o. Józefem Ślebodą) Mszy za Ojczyznę, odprawianych 13 każdego miesiąca, 3 V, 31 VIII i 11 XI w kościele oo. kapucynów w Krośnie; patriotyczny kaznodzieja, organizator pomocy dla osób internowanych i ich rodzin; inicjator i organizator spotkań, wykładów i odczytów w sali im. o. Pio w klasztorze oo. kapucynów w Krośnie; od 1984 inicjator i współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, od 1986 Duszpasterstwa Ludzi Pracy; w I i II 1985 współinicjator (z o. Józefem Ślebodą) utworzenia radia kapucyńskiego Krosno. Numizmatyk oraz twórca młodzieżowych zespołów wokalno-instrumentalnych, założyciel zespołu Amico w Krośnie.

Wielokrotnie wzywany na rozmowy ostrzegawcze. Władze wojewódzkie (SB, Urząd ds. Wyznań i Wojewoda Krośnieński) systematycznie podejmowały starania o pozbawienie go godności gwardiana w Krośnie.

1982-1988 rozpracowywany w ramach SOR krypt. Opiekun.

Bogusław Kleszczyński

Region Podkarpacie, Krosno

Opcje strony

do góry