Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pietrasiewicz Tomasz

Tomasz Pietrasiewicz, ur. 21 VIII 1955 w Siedlcach. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Fizyki (1980).

Od 1976 kolporter wydawnictw niezależnych, 1977-1989 przy okazji działalności w Teatrze Grupa Chwilowa współorganizator spotkań dyskusyjnych oraz biblioteki wydawnictw niezależnych.

13-14 XII 1981 uczestnik strajku studenckiego w DS Chatka Żaka w Lublinie (łącznik ze strajkiem w WSK PZL Świdnik), następnie w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów do pacyfikacji 17 XII 1981; 1984-1989 współzałożyciel, redaktor, początkowo także drukarz w podziemnym wydawnictwa Fundusz Inicjatyw Społecznych. 1984-1985 instruktor teatralny w Lubelskim Domu Kultury, 1987-1991 w Lubelskim Studio Teatralnym i 1991-1994 w Centrum Kultury w Lublinie.

W 1989 działacz KO „S” w wyborach 4 VI, współorganizator spotkań, mąż zaufania w komisji wyborczej. W 1990 założyciel Teatru NN, 1994-1997 z-ca dyrektora Centrum Kultury ds. Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie, od 1997 dyrektor.

Autor monografii książkowej ''Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta'' (t. 1 2007, t. 2 cz. I 2008) i wielu działań artystycznych.

Wyróżniony m.in. Nagrodą Polcul (1993), Nagrodą Artystyczną Miasta Lublina (1994), Nagrodą Honorową Ambasady Izraela w Polsce za zasługi dla Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Żydów Polskich (1999). Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Od 15 I 1986 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Aktor.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry