Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pietrasiewicz Tomasz

Tomasz Pietrasiewicz, ur. 21 VIII 1955 w Siedlcach. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek fizyka (1980).

Od 1976 kolporter niezależnych wydawnictw, m.in. pisma „Biuletyn Informacyjny” KOR/KSS KOR. 1977–1989 zawodowo zw. z Teatrem Grupa Chwilowa w Lublinie (bez etatu), współorganizator spotkań dyskusyjnych oraz biblioteki wydawnictw niezależnych. 1980–1984 doktorant KUL.

13–14 XII 1981 uczestnik strajku studenckiego w Akademickim Centrum Kultury Chatka Żaka w Lublinie (łącznik ze strajkiem w WSK PZL Świdnik), 14–17 XII 1981 w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów. 6 II 1982 zatrzymany, przesłuchiwany, 11 II 1982 objęty śledztwem ws. rozpowszechniania ulotek, 24 II 1982 postępowanie umorzono ze wzgl. na brak dostatecznych dowodów. 1984–1989 współzałożyciel, redaktor, pocz. także drukarz w podziemnym wydawnictwie Fundusz Inicjatyw Społecznych w Lublinie. 1984–1985 instruktor teatralny w Lubelskim Domu Kultury, 1986–1991 w Lubelskim Studio Teatralnym.

IV – VI 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO Województwa Lubelskiego (m.in. współorganizator spotkań). 1991–1994 instruktor teatralny w Centrum Kultury w Lublinie. W 1990 założyciel Teatru NN, 1994–1997 z-ca dyr. Centrum Kultury ds. Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie, od 1997 dyr.

Autor książki Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta (t. 1 2007, t. 2 cz. I 2008), uczestnik wielu działań artystycznych.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), laureat nagrody Polcul Foundation (1993).

15 I 1986 – 29 I 1987 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Lublinie w ramach SOS krypt. Aktor.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry