Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18143,Piksa-Wladyslaw.html
2023-12-11, 23:25

Piksa Władysław

Władysław Piksa, ur. 1 II 1939 w Czerńcu (woj. małopolskie). Ukończył Zasadniczą Szkołę Rolniczą w Marcinkowicach.

Od 1957 prowadzi gospodarstwo rolne w Czerńcu. 1976-1980 radny GRN Łącko. Przed 1980 założył bibliotekę wydawnictw niezależnych.

Założyciel niezależnych struktur rolniczych związków zawodowych w woj. nowosądeckim; od X 1980 w Komitecie Założycielskim Koła NSZZ Rolników Solidarność Wiejska w Czerńcu, przewodniczący Koła, następnie przewodniczący Zarządu Gminnego w Łącku, od II 1981 przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Solidarność Wiejska w Nowym Sączu. 14 XII 1980 uczestnik I Ogólnopolskiego Zjazdu NSZZ Rolników Solidarność Wiejska w Warszawie. 9-11 I 1981 uczestnik strajku w nowosądeckim Ratuszu (11-19 I 1981 kontynuacja strajku w Domu Robotniczym ZNTK), I-II 1981 strajków w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie, zakończonych w II 1981 podpisaniem porozumień rzeszowsko-ustrzyckich; w tym czasie wjechał do Nowego Sącza w kolumnie 56 traktorów, domagając się rejestracji Związku. 8-9 III 1981 delegat na zjazd zjednoczeniowy niezależnych organizacji rolników w Poznaniu, członek Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego „S” RI. 17-18 IX 1981 uczestnik zjazdu OKZ RI „S” w Wierzchosławicach; członek Prezydium odpowiedzialny za współpracę z KK „S”. W XI i XII 1981 organizator zbiórki żywności dla strajkujących studentów w Krakowie. Na początku XII 1981 prowadził rozmowy z wojewodą nowosądeckim ws. realizacji postulatów rolniczych.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 10 III 1982 zwolniony. 1982-1989 kolporter wydawnictw podziemnych wśród rolników w gminie Łącko, m.in. „Wiadomości Nowosądeckich”, „Hutnika”, „Tygodnika Mazowsze”, ulotek. III 1982 – 1989 szef podziemnych struktur „S” RI w woj. nowosądeckim, członek podziemnej Rady Krajowej „S” RI; współpracownik Andrzeja Szkaradka, Wojciecha Muchy, Jana Gomółki, Grzegorza Sajdaka. Współorganizator pomocy represjonowanym i ich rodzinom, zbierał składki i organizował pomoc żywnościową; w ramach działalności samokształceniowej instruował rolników, jak zachować się podczas przesłuchań. Prowadził akcje ulotkowe i plakatowania. Kilkanaście razy przesłuchiwany, 3 rewizje zabudowań gospodarskich. Współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy, organizator Mszy za Ojczyznę. W VIII 1982 uczestnik rekolekcji w kościele oo. Karmelitów w Czernej k. Krzeszowic podczas ogólnopolskiego zlotu struktur podziemnych „S” RI. W V 1988 prowadził zbiórkę żywności i pieniędzy dla strajkujących w HiL.

W II 1989 inicjator woj. zjazdu ujawniających się struktur „S” RI w Nowym Sączu. Od 15 IV 1989 członek KO „S” woj. nowosądeckiego, organizator spotkań i wieców przedwyborczych, akcji plakatowania. Od jesieni 1989 w PSL „S”, następnie SKL. 22 X 1989 – 1993 przewodniczący „S” RI w woj. nowosądeckim, następnie honorowy przewodniczący Rady Gminnej w Łącku i Rady Wojewódzkiej „S” RI w Nowym Sączu. W 1992 współzałożyciel Fundacji Sądeckiej (początkowo pod nazwą Sądecka Fundacja Rozwoju Wsi i Rolnictwa) oraz współtwórca Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków, także Stowarzyszenia Kasa Wzajemnej Pomocy (1997).

Wyróżniony odznaką Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej (2003), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Od 16 III 1981 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO w Nowym Sączu w ramach SO krypt. Kłos; 15 II 1983 – 23 XI 1989 przez Wydz. IV/VI KW MO/WUSW w Nowym Sączu w ramach KE krypt. Działacz.

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Nowy Sącz

Opcje strony