Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pilchowski Jerzy Jacek

Jerzy Jacek Pilchowski, ur. 17 III 1950 w Gliwicach. Ukończył Technikum Ekonomiczne w Ostrołęce.

1972-1981 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunalnego nr 2 w Wałbrzychu. VI 1977 – 1980 współpracownik KSS KOR, Biura Interwencyjnego KSS KOR; 1979-1980 redaktor niezależnego pisma „Robotnik”, współpracownik niezależnego wydawnictwa NOWa, kolporter i informator „Biuletynu Dolnośląskiego”. W 1979 sygnatariusz Karty Praw Robotniczych. W I 1980 uczestnik prac Komisji Helsińskiej przy opracowywaniu dokumentu pt. Raport Madrycki. O przestrzeganiu praw człowieka i obywatela w Polsce.

27-31 VIII 1980 uczestnik strajku w KWK Thorez w Wałbrzychu, od 28 VIII 1980 wiceprzewodniczący MKS w Wałbrzychu, uczestnik negocjacji z władzami miasta i woj. Od IX 1980 w „S”. Od IX 1980 sekretarz Komitetu Założycielskiego Wojewódzkiej Międzyzakładowej Komisji Wolnych Niezależnych Związków Zawodowych/MKZ w Wałbrzychu, 15 X 1980 usunięty, następnie członek Zespołu Doradczo-Konsultacyjnego MKZ. 1980-1981 współzałożyciel (z Janem Lityńskim) „Biuletynu Informacyjnego”, organizator sieci teleksowej, kolporter niezależnych pism i książek, organizator spotkań ze znanymi działaczami opozycji; w II 1981 współzałożyciel pisma „Niezależne Słowo”. W V 1981 delegat  I WZD Województwa Wałbrzyskiego, w VI 1981 I WZD Regionu Dolny Śląsk, członek ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD. Od VII 1981 członek Prezydium wałbrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego ZR Dolny Śląsk. W 2 połowie 1981 współorganizator z Janem Waszkiewiczem Działu Informacji Związkowej ZR.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany  w Ośrodku Odosobnienia w Kamiennej Górze, od 29 I 1982 w Nysie, następnie w Uhercach, 18 XI 1982 wyszedł na tygodniową przepustkę (z powodu ciężkiej choroby ojca), z której nie wrócił, 25 XI 1982 aresztowany, osadzony w AŚ KW MO w Wałbrzychu, zwolniony 12 XII 1982. Po wyjściu, planując wyjazd na Zachód, przekazał kontakty Mieczysławowi Tarnowskiemu, który w tym czasie wrócił ze Szwajcarii.

Od 17 III 1983 na emigracji w USA. Działacz Solidarity International, instytucji wspomagającej finansowo i politycznie podziemne struktury „S”. W 1986 absolwent studium informatycznego w Computer Processing Institute, następnie pracował jako informatyk. Członek stowarzyszenia Polonia Technica oraz Polskiego Klubu Żeglarskiego w USA.

Autor licznych artykułów nt. społeczno-polityczne oraz z dziedziny informatyki.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2022).

16 III 1978 – 7 IV 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Wałbrzychu w ramach SOR; 14 IV 1982 – 31 III 1983 w ramach KE.

 

Grzegorz Waligóra

Region Dolny Śląsk, Wałbrzych

Opcje strony

do góry