Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Piskorska-Chlebowska Anna

Anna Piskorska-Chlebowska, ur. 15 III 1929 w Warszawie, zm. 11 VIII 1983 tamże. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Chemicznego, doktorat (1967).

1969-1983 adiunkt w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku (obecnie Instytut Problemów Jądrowych). 1976‑1983 współpracowniczka KOR, następnie KSS KOR (przepisywanie „Komunikatów KOR”, udostępnianie mieszkania na spotkania, składacz „Biuletynów Informacyjnych KSS KOR”). 1979-1980 współorganizatorka systemu zaopatrywania wydawnictwa NOWa w materiały poligraficzne i in.: w tym samym okresie przepisywała z taśm magnetofonowych wykłady TKN do publikacji.

W VIII 1980 udostępniła mieszkanie oraz telefon na organizację punktu kontaktowego „S”. Od IX 1980 w „S”. 1980-1981 członek redakcji „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «Solidarność» w IBJ”.

W XII 1981 organizatorka (z synem Tomaszem Chlebowskim) sieci informacyjnej „Tygodnika Mazowsze”.

 

Krzysztof Dąbek

Opcje strony

do góry