Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Piwowarczyk Henryk

Henryk Piwowarczyk, ur. 16 VII 1952 w Tuplicach k. Żar. Ukończył Technikum Elektroniczne w Zduńskiej Woli.

1979-1995 w KPN. W 1980 pracownik Kaliskich Zakładów Koncentratów Spożywczych Winiary.

We IX 1980 uczestnik strajku w KZKS Winiary, członek KS; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 członek KZ, XII 1980 – VI 1981 członek Prezydium MKZ w Kaliszu; od VI 1981 członek Prezydium Miejskiej Komisji Porozumiewawczej w Kaliszu (Zarządu Okręgu), wraz z Bogusławem Śliwą i Mieczysławem Walczykiewiczem współorganizator „S” RI w województwie kaliskim; w II 1981 uczestnik wojewódzkiego zjazdu Solidarności Wiejskiej, w III 1981 uczestnik strajku okupacyjnego „S” RI w siedzibie ZSL w Bydgoszczy; VI-VII 1981 delegat na WZD Województwa Kaliskiego, następnie członek Prezydium i sekretarz ZR Wielkopolska Południowa, członek redakcji pisma „Solidarność” (MKZ w Kaliszu, następnie Regionu); delegat na I KZD; w X 1981 członek-założyciel Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Kaliszu.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Ostrowie Wlkp., następnie w Głogowie, Gębarzewie i Kwidzynie (13 VIII 1982 w trakcie protestu internowanych w Kwidzynie ciężko pobity przez ZOMO, 15 VIII 1982 skierował pismo w tej sprawie do Ministerstwa Sprawiedliwości, uczestnik głodówki, w wyniku pobicia umieszczony na 4 tygodnie w szpitalu w Prabutach), zwolniony 11 XII 1982 ze względu na stan zdrowia; zwolniony z pracy. Po wyjściu działacz podziemnych struktur „S” w Kaliszu, kolporter i kurier prasy podziemnej (m.in. przywoził wydawnictwa od Macieja Frankiewicza, Seweryna Jaworskiego i Leszka Nowaka); 1 V 1983 uczestnik manifestacji „S” w Kaliszu; uczestnik (wraz z Leonardem Duszeńko) w spotkań opozycji w Giewartowie. 7 VII 1983 w jego mieszkaniu w Słupcy (po wyjściu z internowania ze względu na represje przeprowadził się w okolice Konina) odbyło się spotkanie założycielskie Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej Kalisz-Konin-Sieradz, w którym uczestniczyli m.in. Ryszard Stachowiak, Andrzej Tomaszewski, Antoni Pietkiewicz, Andrzej Wojkowski i Bogusław Śliwa.

W 1989 członek KO „S” w Koninie, 1989-1990 przewodniczący KZ przy Spółdzielni Inwalidów Przyjaźń w Słupcy, 1989-1990 członek TZR Konin, delegat na II WZD Ziemi Konińskiej. Od 2017 na emeryturze.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry