Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Plachimowicz Kazimierz Franciszek

Kazimierz Franciszek Plachimowicz, ur. 9 III 1950 w Sandomierzu. Ukończył Technikum Samochodowe tamże (1980).

1972–1975 kierowca w Kolumnie Transportu Sanitarnego w Sandomierzu. 1975–1990 kierowca w Spółdzielni Transportu Wiejskiego tamże.

Od IX 1980 w „S”, od IX przewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego „S”, od XI 1980 przewodniczący Komisji Zakładowej „S” w Spółdzielni Transportu Wojskiego w Sandomierzu, 25–26 IV 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Sandomierska w Stalowej Woli, członek Zarządu Regionu. Uczestnik akcji strajkowych w woj. tarnobrzeskim.

1982/1983–1985 w konspiracyjnej grupie Piotra Jakubiaka (składał przed nim przysięgę na krzyż według roty przysięgi partyzanckiej, posługiwał się pseudonimem „Piotr”). 1983–1985 oraz 1987–1989 kurier, kolporter podziemnej prasy i wydawnictw ze Stalowej Woli (od Ewy Kuberny, Marii i Andrzeja Barwińskich) do Sandomierza (kolportował m.in. „Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola”, „Tygodnik Mazowsze”, książki ''Mały konspirator'' i wiele innych pozycji). Współpracował m.in. z Piotrem Jakubiakiem, Grzegorzem Walkiewiczem. 1985–1986 mechanik samochodowy na Węgrzech (w ramach kontraktów Exbud Kielce).

Od 1989 członek KO „S”, przewodniczący KO „S” w Sandomierzu, organizator kampanii wyborczej do Sejmu 4 VI 1989 w Sandomierzu i 9 pobliskich gminach (zaangażowany w kampanię wyborczą Zbigniewa Romaszewskiego). W 1990 zaangażowany w kampanią wyborczą KO „S” podczas wyborów do rad gmin, kierował sztabem wyborczym Lecha Wałęsy w rejonie Sandomierza. 1990-1995 kierownik Sandomierskiego Klubu Sportowego. W 1995 zatrudniony na stanowisku ds. technicznych w Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej, 1996–2000 kierowca-mechanik w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Telwolt w Sandomierzu, 2000–2002 ślusarz w firmie Exbud-Skanska S.A. na kontrakcie w Niemczech, 2003–2004 magazynier-kierowca w Wytwórni Prefabrykatów Betonowych Telwolt w Sandomierzu, 2006–2010 kierowca w Kopalni Siarki Machów S.A. w Likwidacji. 2006–2010 radny i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sandomierskiego. Od 2011 na emeryturze. Od 2012 ławnik Sądu Rejonowego w Sandomierzu. Zaangażowany w przybliżanie historii „S” w Sandomierzu.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2005), Złotym Krzyżem Zasługi (2009), uhonorowany tytułem zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska (2015).

 

Marcin Bukała

Region Ziemia Sandomierska, Sandomierz

Opcje strony

do góry