Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Plachimowicz Kazimierz Franciszek

Kazimierz Franciszek Plachimowicz, ur. 9 III 1950 w Sandomierzu. Ukończył Technikum Samochodowe w tamże (1980).

1972–1975 kierowca w Kolumnie Transportu Sanitarnego w Sandomierzu. 1975–1990 kierowca w Spółdzielni Transportu Wiejskiego Oddział Sandomierz.

Od IX 1980 w „S”, od IX przew. Tymczasowego Komitetu Założycielskiego „S”, od XI 1980 przew. KZ w Spółdzielni Transportu Wojskiego w Sandomierzu; IV 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Sandomierska w Stalowej Woli; członek Zarządu Regionu. Uczestnik akcji strajkowych w woj. tarnobrzeskim.

Po 13 XII 1981 w konspiracyjnej grupie stworzonej przez Piotra Jakubiaka (składał przed nim przysięgę na krzyż, według roty przysięgi partyzanckiej, posługiwał się ps. „Piotr”). Od 1983 kurier i kolporter podziemnej prasy i wydawnictw ze Stalowej Woli (od Ewy Kuberny, Marii i Andrzeja Barwińskich) do Sandomierza (kolportował m.in. „Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ »Solidarność« Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola”, „Tygodnik Mazowsze”, książki Mały konspirator i wiele innych pozycji). Współpracował m.in. z Piotrem Jakubiakiem, Grzegorzem Walkiewiczem. 1985–1986 mechanik samochodowy na Węgrzech (w ramach kontraktów Exbud Kielce).

Od 1989 członek KO „S”, przew. KO „S” w Sandomierzu, organizator kampanii wyborczej do Sejmu 4 VI 1989 w Sandomierzu i w pobliskich gminach (zaangażowany w kampanię wyborczą Zbigniewa Romaszewskiego). 1990 zaangażowany w kampanię wyborczą KO „S” podczas wyborów do rad gmin; kierował sztabem wyborczym Lecha Wałęsy w rejonie Sandomierza. 1990–1995 kierownik Sandomierskiego Klubu Sportowego. 1995 zatrudniony na stanowisku ds. technicznych w Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej, 1996–2000 kierowca–mechanik w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Telwolt w Sandomierzu, 2000–2002 ślusarz w firmie Exbud–Skanska S.A. na kontrakcie w Niemczech, 2003–2004 magazynier–kierowca w Wytwórni Prefabrykatów Betonowych Telwolt w Sandomierzu, 2006–20100 kierowca w Kopalni Siarki Machów S.A. w Likwidacji. 2006–2010 radny i wiceprzew. Rady Powiatu Sandomierskiego. Od 2011 na emeryturze. Od 2012 ławnik Sądu Rejonowego w Sandomierzu. Zaangażowany w inicjatywy związane z przybliżaniem historii sandomierskiej „S”.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2022), uhonorowany tytułem Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska (2015) i Medalem Stulecie Odzyskanej Niepodległości (2020).

 

Marcin Bukała

Opcje strony

do góry