Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18173,Plater-Zyberk-Michal.html
2023-12-11, 13:37

Plater-Zyberk Michał

Michał Plater-Zyberk, ur. 22 V 1937 w Wilnie, zm. 14 II 1981 w Zakopanem. Ukończył Technikum Statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego w Kielcach (1954), absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu (1963). 1954 i 1955 niezakwalifikowany na studia w WSI w Szczecinie (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) ze wzgl. na historie rodzinne (ojciec był żołnierzem 3. Wileńskiej Brygady AK) i „nieskrystalizowany światopogląd”.

Od 1959 członek warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego, od 1961 koła przewodników PTTK w Szczecinie, od 1962 wiceprezes tegoż.

1956–1961 konserwator broni w Klubie Szermierczym. Od 1961 prace społeczne w kole przewodników PTTK tamże (od 1962 jako przewodnik turystyczny po Szczecinie i w. Wolin). 1963–1964 stażysta w PKP. 1964–1966 maszynista Lokomotywowni Szczecin-Wzgórze Hetmańskie. 1967 zawieszony na rok w czynnościach przewodnika za oprowadzanie wycieczek po kościołach i umożliwianie uczestnictwa w mszach św. 1967–1975 pracownik (kontroler ds. trakcji spalinowej, kierownik działu i naczelnik) Oddziału Trakcji Zarządu Trakcji w Pomorskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. 1975–1978 naczelnik Lokomotywowni Szczecin Główny, XI 1978 za działalność w środowiskach katolickich odwołany i przeniesiony na niższe stanowisko kierownika trakcji w Zarządzie Trakcji PDOKP.

1960–1981 uczestnik prac Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele św. Andrzeja Boboli w Szczecinie, członek KIK w Warszawie. III 1968 organizator pomocy dla represjonowanych studentów. 1971 z żoną Zofią ukończył kurs doradców poradnictwa rodzinnego, prowadzenie prelekcji w kościołach, salkach katechetycznych i szkołach, za to szykanowany w pracy. VI 1976 organizator pomocy dla robotników z Ursusa i Radomia. 1976–1980 współpracownik KOR/KSS KOR i ROPCiO.

Od IX 1980 w „S” (organizator struktur kolejowych PDOKP), przew. KZ przy PDOKP, członek Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy „S”, MKR. X 1980 współzałożyciel, od 4 XII 1980 członek pierwszego zarządu Szczecińskiego Klubu Katolików. I 1981 w Domu Kultury Korab na nadzwyczajnym posiedzeniu MKR z udziałem wicepremiera Stanisława Macha i grupy posłów woj. szczecińskiego odczytał przygotowany przez siebie dokument O zagrożeniu bytu narodu.

Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

1976–1981 rozpracowywany przez Wydz. III A KW MO w Szczecinie w ramach SOS krypt. Hrabia.

Przemysław Benken

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony