Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18178,Plewa-Jan.html
2021-03-07, 10:05

Plewa Jan

Jan Plewa, ur. 1 VI 1946 w m. Potrzanowo k. Wągrowca. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1964).

1967-1985 operator ciężkiego sprzętu budowlanego w Hydrobudowie 7 (późniejszy Energopol 7).

Od IX 1980 w „S”.

1983-1989 współpracownik wielkopolskich struktur „S” i Solidarności Walczącej, uczestnik kolportażu wydawnictw podziemnych (m.in. „Biuletyn Solidarność Walcząca”, „Czas. Pismo społeczno-polityczne”, „Komunikat Międzyzakładowej Rady «S»”), organizator nawiązywania kontaktów z osobami z zagranicy wspomagającymi struktury „S” i SW sprzętem i materiałami poligraficznymi oraz przedmiotami i produktami codziennego użytku, m.in. z Martinem Wendzinskim (Le Puy, Francja), Elżbietą Rohee (Paryż), Grzegorzem Ziętkiewiczem i Edwardem Klimczakiem (Berlin). 1985-1990 na rencie. 11 XI 1988 współorganizator manifestacji w Poznaniu. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz.. 14 XI 1986 skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń za kolportaż niezależnej prasy grzywną w wys. 30 tys. zł i konfiskatą samochodu.

1989-1998 broker ubezpieczeniowy. W 1989 członek Rady Naczelnej PPS Jana Józefa Lipskiego. W 1990 kandydat w wyborach samorządowych z listy PPS. W 1991 członek założyciel Solidarności Pracy. Od 1998 bez stałego zatrudnienia.

W 2008 odznaczony przez Prezydenta Miasta Poznania.

Marcin Podemski

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony